Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 350785-2019

26/07/2019    S143

Luxemburg-Luxemburg: Vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston rakennuksia varten sekä kyseisiä palveluja koskeva laadunarviointi ja turvallisuusalan konsultointipalvelut

2019/S 143-350785

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme Alexandra de Maleville
Sähköpostiosoite: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan syyttäjänvirasto
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1000
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Mme Alexandra de Maleville
Sähköpostiosoite: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston rakennuksia varten sekä kyseisiä palveluja koskeva laadunarviointi ja turvallisuusalan konsultointipalvelut

Viitenumero: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79713000 Vartiointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena ovat vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston rakennuksia varten sekä kyseisiä palveluja koskevat laadunarviointi- ja turvallisuusalan konsultointipalvelut.

Sopimus koostuu seuraavista eristä:

— erä 1: turvallisuusalan palveluiden käytännön hoitaminen,

— erä 2: erän 1 sopimusosapuolen suorittamien palveluiden suorituksen tehokkuuden ja laadun arviointi ja seuranta, turvallisuusalan konsultointi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 1
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

ei sovelleta tähän sopimukseen.

Hakijat voivat jättää tarjouksen yhdestä 1 tai molemmista eristä. Ne voidaan kuitenkin valita sopimusosapuoleksi vain 1 erää varten.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hankintaviranomaisen rakennusten vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75251000 Palokunnan palvelut
79710000 Turvallisuuspalvelut
79714000 Valvontapalvelut
79715000 Partiointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunnassa sijaitsevat Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston nykyiset ja tulevat rakennukset ja niiden ympäristö.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on turvallisuusalan palveluiden käytännön hoitaminen Luxemburgin suurherttuakunnassa sijaitsevissa Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston nykyisissä ja tulevissa rakennuksissa ja niiden ympäristössä. Nämä palvelut sisältävät erityyppisiä suoritteita, muun muassa keskitetyn turvapalvelu- ja palohälytyskeskuksen hoitamisen, vartiointia paikallaan ja liikkuvaa vartiointia, liikkuvia partioita, aseistettua rakennusten ja VIP-henkilöiden turvaamista, pääsynvalvontaa, vierailijoiden kohtaamista ja vastaanottoa, akkreditointia, työmaavartiointia, videovalvontaa, erilaisia turvallisuuteen, erityisesti paloturvallisuuteen, pikaiseen lääkärinapuun, hallinnollisten tehtävien hoitamiseen (lehdistötiedotteet jne.) sekä koulutukseen liittyviä palveluita.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

kunkin puitesopimuksen peruskesto on 24 kuukautta, ja ne voidaan uusia 3 kertaa ilman erillistä sopimusta 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Erän 1 sopimusosapuolen toimittamien vartiointi- ja paloturvallisuuspalvelujen laadun arviointia koskevat palvelut sekä turvallisuusalan konsultointipalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79417000 Turvallisuusneuvonta
79710000 Turvallisuuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunnassa sijaitsevat Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan syyttäjänviraston nykyiset ja tulevat rakennukset ja niiden ympäristö.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on erän 1 sopimusosapuolen suorittamien palveluiden suorituksen tehokkuuden ja laadun arviointi.

Nämä palvelut sisältävät palvelusuoritteiden laadun arviointipalveluja sekä turvallisuusalan konsulttipalveluja, selvityspalveluja ja avoimista lähteistä tehtyjä tutkimuspalveluja (Open Source Intelligence – OSINT) sekä tiettyjä hallinnollisia töitä (maa-arvioinnit / kriisitilanteita koskeva viestintä jne.).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

kunkin puitesopimuksen peruskesto on 24 kuukautta, ja ne voidaan uusia 3 kertaa ilman erillistä sopimusta 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hallinnollisten määräysten kohta 5.5.1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

erän 1 osalta katso hallinnollisten määräysten kohta 5.5.1.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

— investoinneista saatavaa tuottoa ei voida taata täysin 4 vuoden aikajakson osalta, — vartiointi- ja paloturvallisuuspalveluiden jatkuvuuden vaatimus sopimusosapuolia vähitellen vaihdettaessa, — sopimuksen arkaluonteisuus: on tarpeen rajoittaa sellaisen tiedon leviämistä, joka voi vaikuttaa hankintaviranomaisen turvallisuuteen.

IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/08/2019
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 06/12/2019
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 06 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Menettely toteutetaan 2 erillisessä vaiheessa seuraavasti:

ensimmäisessä vaiheessa kaikki talouden toimijat voivat esittää osallistumispyynnön, joka käsittää hallinnollisia tietoja sekä poissulkemis- ja valintaperusteisiin liittyviä asiakirjoja (katso hallinnollisen määräysten osaa 4),

toisessa vaiheessa edellä mainitun osallistumispyynnön esittäneet talouden toimijat, joita poissulkemisperusteet eivät koske ja jotka täyttävät valintaperusteet, voivat esittää tarjouksen (katso hallinnollisten määräysten osaa 4).

Ensimmäisen vaiheen osallistumispyyntöä varten tarvittavat asiakirjat ovat ladattavissa sähköistä tarjoamista koskevalta verkkosivustolta.

Eräät toisen vaiheen tarjouksessa tarvittavat asiakirjat eivät ole luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä yleisön saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalla verkkosivustolla. Nämä asiakirjat toimitetaan ainoastaan niille hakijoille, jotka kutsutaan tarjousmenettelyyn toisessa vaiheessa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1, avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: L-67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/07/2019