Pakalpojumi - 350785-2019

26/07/2019    S143

Luksemburga-Luksemburga: Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu

2019/S 143-350785

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: Service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Mme Alexandra de Maleville
E-pasts: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Prokuratūra
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1000
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Mme Alexandra de Maleville
E-pasts: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu

Atsauces numurs: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Galvenās CPV kods
79713000 Apsargu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras pašreizējās un turpmākās ēkās, kā arī minēto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un konsultācijas par drošību un drošumu

Līgums ietver turpmāk norādītās daļas.

— 1. daļa: darbības pārvaldība drošības un drošuma jomā

— 2. daļa: 1. daļas darbuzņēmēja snieguma un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un uzraudzība; konsultācijas drošības un drošuma jomā

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 1
Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

nav piemērojams šim konkursam.

Kandidāti var iesniegt pieteikumus par 1 vai 2 daļām. Tomēr tiem var tikt piešķirta tikai 1 daļa.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumi līgumslēdzējas iestādes ēkās

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
75251000 Ugunsdzēsēju komandas pakalpojumi
79710000 Apsardzes pakalpojumi
79714000 Novērošanas pakalpojumi
79715000 Patrulēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras pašreizējās un turpmākās ēkās un ap tām Luksemburgas Lielhercogistē.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbības pārvaldība drošības un drošuma jomā Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Prokuratūras pašreiz un turpmāk aizņemtajās ēkās. Šī daļa ietver dažāda veida pakalpojumus, tostarp drošuma un ugunsdrošības galvenā posteņa (poste central sûreté / poste central incendie – PCS/PCI) pārvaldību, statiskos un mobilos apsardzes pakalpojumus, mobilo patrulēšanu, bruņotu ēku un VIP personu aizsardzību, piekļuves, uzņemšanas, reģistrēšanas un akreditēšanas kontroles, būvlaukumu uzraudzību, videonovērošanu, drošības pakalpojumus, jo īpaši attiecībā uz ugunsdrošību un neatliekamo medicīnisko palīdzību, administratīvajiem darbiem (preses izdevumi u. c.) un apmācībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

katra pamatnolīguma darbības pamatilgums ir 24 mēneši ar 3 ikgadējiem automātiskiem pagarinājumiem — katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu, ko sniedzis 1. daļas darbuzņēmējs, kvalitātes novērtēšana, kā arī konsultācijas par drošību un drošumu

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79417000 Drošības konsultāciju pakalpojumi
79710000 Apsardzes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Eiropas Savienības Tiesas pašreizējās un turpmākās ēkās un ap tām un Eiropas Prokuratūras ēkās Luksemburgas Lielhercogistē.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. daļas darbuzņēmēja snieguma un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un uzraudzība.

Pakalpojumi ietver pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un konsultācijas drošības un drošuma jomā, pētījumu un izpētes veikšanu atvērtos datu avotos (publiskos avotos pieejamu izlūkdatu ieguve), konkrētus administratīvos darbus (valstu profili / paziņojumi par krīzes situācijām u. c.).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

katra līguma darbības pamatilgums ir 24 mēneši ar 3 ikgadējiem automātiskiem pagarinājumiem — katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt administratīvo noteikumu 5.5.1. punktu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

attiecībā uz 1. daļu skatīt administratīvo noteikumu 5.5.1. punktu.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

— peļņa no kapitāla ieguldījuma uz 4 gadu periodu nav pilnībā garantēta; prasība nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nepārtrauktību periodā, kad līgumsaistības tiek pakāpeniski izbeigtas; tirgus jutīgums: nepieciešamība ierobežot tādas informācijas izplatību, kas var apdraudēt līgumslēdzējas iestādes drošību

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/08/2019
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 06/12/2019
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 06 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
VI.3)Papildu informācija:

Šī procedūra notiks 2 atsevišķos posmos.

1. posmā visi ieinteresētie uzņēmumi var iesniegt dalības pieteikumu, iekļaujot izslēgšanas un atlases kritērijiem (skatīt administratīvo noteikumu 4. daļu) atbilstošo administratīvo informāciju un dokumentus.

2. posmā šo pieteikumu iesniegušie uzņēmumi, kuri netiks izslēgti no konkursa un kuri izpildīs atlases kritērijus, tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu (skatīt administratīvo noteikumu 4. daļu).

Ar dalības pieteikumu iesniegšanu (1. posms) saistītos dokumentus var lejuplādēt “e-Tendering” tīmekļa vietnē.

Konfidencialitātes apsvērumu dēļ noteikti dokumenti, kas nepieciešami piedāvājuma iesniegšanai (2. posms), nav publiski pieejami “e-Tendering” tīmekļa vietnē. Šie dokumenti tiks nosūtīti tikai tiem kandidātiem, kas 2. posma ietvaros ir uzaicinātai iesniegt piedāvājumu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1, avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: L-67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības jāiesniedz Eiropas Savienības Vispārējai tiesai 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš uzzinājis attiecīgo informāciju.

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/07/2019