Tjenesteydelser - 352005-2018

10/08/2018    S153    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2018/S 153-352005

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.1)Navn og adresser
Energinet Eltranmission A/S
39314878
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Energinet Elsystemansvar A/S
39314959
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Energinet DataHub A/S
39315041
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Energinet Associated Activities A/S
25943325
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Energinet Gas TSO A/S
39315084
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Lille Torup Gaslager A/S
29851255
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Krsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Gas Storage Denmark A/S
29851247
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Dansk Gas Distribution A/S
27210406
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1)Navn og adresser
Energinet Teknik og Anlæg A/S
37930393
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217766&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217766&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på konsulentbistand til SAP

Sagsnr.: 18/02542
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Energinet udbyder en rammeaftale på it-konsulentbistand til hhv. driftssupport i SAP (application management) og udvikling indenfor SAP HR og de øvrige SAP teknologiområder.

Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler, én for SAP HR og én for øvrige SAP-teknologiområder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energinets SAP-system indenfor SAP HR teknologiområdet.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72221000
72224000
72227000
72266000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Erritsø og Ballerup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energi-nets SAP-system indenfor SAP HR teknologiområdet.

Ved udviklingsopgaver menes eks. konfiguration af forretningsprocesser, udvikling af integrationer, sparring vedr. løsninger i forbindelse med udvikling af ny funktionalitet, identifikation af funktionsfejl, test og dokumentation af udviklet funktionalitet m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Ved application management-opgaver menes eks. maintenance i form af opgradering, patch opgraderinger, ad hoc opgaver i forbindelse med fejlsøgning og fejlløsning, udarbejdelse af system og driftsdokumentation ved ændringer i setup eller miljøer samt vedligeholdelse af integrationer m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud af de i 1.2 nævnte selskaber. Derudover har nye selskaber i Energinet-koncernen option på at tiltræde aftalen, jf. afsnit II.2.11.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Energinet prækvalificerer de 6 bedst egnede ansøgere på delaftale 1, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål, herunder særligt erfaring med udviklingsopgaver og application management indenfor SAP HR.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energinets SAP-system indenfor øvrige SAP-teknologiområder end SAP HR

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72221000
72224000
72227000
72266000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Erritsø og Ballerup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen i delaftale 2 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energinets SAP-system indenfor øvrige SAP-teknologiområder end SAP HR.

Ved udviklingsopgaver menes eks. konfiguration af forretningsprocesser, udvikling af integrationer, sparring vedr. løsninger i forbindelse med udvikling af ny funktionalitet, identifikation af funktionsfejl, test og dokumentation af udviklet funktionalitet m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Ved application management-opgaver menes eks. maintenance i form af opgradering, patch opgraderinger, ad hoc opgaver i forbindelse med fejlsøgning og fejlløsning, udarbejdelse af system og driftsdokumentation ved ændringer i setup eller miljøer samt vedligeholdelse af integrationer m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud af de i 1.2 nævnte selskaber. Derudover har nye selskaber i Energinet-koncernen option på at tiltræde aftalen, jf. afsnit II.2.11.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Energinet prækvalificerer de 10 bedst egnede ansøgere på delaftale 2, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål, herunder særligt erfaring med udviklingsopgaver og application management indenfor øvrige SAP teknologiområder end SAP HR.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

- Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

- Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del III. A-C tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver ønsker kun at indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder. Dette med henblik på at sikre at virksomheden har et eksistensgrundlag under hele kontraktperioden.

Ansøgeren skal bekræfte sin økonomiske formåen i ESPD del IV.B: ”Økonomisk og finansiel formåen” med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum).

Tallene skal oplyses i ESPD del IV.B (Finansielle nøgletal).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Ansøgeren er efter anmodning fra ordregiver forpligtet til at dokumentere opfyldelse af kravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Soliditetsgraden skal minimum være 15 pct.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, skal fyldes ind i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”.

Referencerne skal indeholde:

- En detaljeret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance (opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen),

- Den samlede kontraktsum (hvis muligt),

- Dato,

- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.C tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Referencelisten bør ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante leverancer. Såfremt referencelisten inkluderer mere end 5 leverancer, vil kun de første 5 angivne referencer indgå i evalueringen. Hvis ansøgeren deltager i udbudsproceduren sammen med andre i en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen.

Såfremt ansøger anmoder om prækvalifikation på begge delaftaler må der maksimalt afleveres 5 referencer pr. delaftale, der anmodes om prækvalifikation på.

Ordregiver henstiller til at tilbudsgiver enten udfylder et ESPD pr. delaftale der søges prækvalifikation på eller specifikt for hver reference anfør hvilken delaftale referencen angår.

Energinet forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Energinet har tilsluttet sig Global Compact, og benytter Global Compact’s 10 principper som udgangspunkt for virksomhedens arbejde med Energinet’s Code of Conduct. Aktører som Energinet kontraherer med, forventes at efterleve Energinet’s Code of Conduct som kan læses på vores hjemmeside: www.energinet.dk

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt ved aftaleudløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

- Højst antal påtænkte deltagere i rammeaftalen på delaftale 1: 3 aktører,

- Højst antal påtænkte deltagere i rammeaftalen på delaftale 2: 5 aktører.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2018