Árubeszerzések - 358122-2018

16/08/2018    S156    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Bútorok

2018/S 156-358122

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Testnevelési Egyetem
AK22243
Alkotás utca 44.
Budapest
1123
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bikaliné Bodnár Andrea
Telefon: +36 14879215
E-mail: bikaline.andrea@tf.hu
Fax: +36 13566337
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bikaline.andrea@tf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
39100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 207 549 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39120000
39141200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1123 Budapest, Alkotás utca 48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

A Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kialakításra kerül a Testnevelési Egyetem új kampusza, a jelenlegi kampusz infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő kibővítésével, a korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a 1122 Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2–4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával.

A jelen közbeszerzés tárgya:

A korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területen, a K, B3, B4, B5, B6, B9, B14 épületek mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.

A bútorok többsége asztal, szék és szekrény. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb beszerzési tételek darabszáma:

Íróasztal 369

Tantermi asztal 569

Tanári asztal 21

Étkező asztal 113

Tárgyaló asztal 44

Egyéb asztal tartozék 80

Szék

Görgős 318

Rakásolható 2632

Nem görgős, nem rakásolható 116

Fotel 22

Kanapé 16

Egyéb ülő bútor 38

Szekrény 432

Raktári állvány 354

Öltözőpad 21

Szemetes irodai 322

Szemetes szelektív 62

Fogas 161

Össz: 5 690 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Ajánlattevő eszközökre vállalt előírt 24 hónapos jótállása feletti megajánlása hónapokban (Minimum 0, max 36. A 36 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Testnevelési Egyetem kampusz fejlesztése projekt keretén belül megvalósuló I. ütemű épületek használatához szükséges mobííliák beszerzésének a tanév megkezdése (1.9.2018) előtt meg kell történnie. A tanév meghirdetését a Testnevelési Egyetemnek a 2011. évi CCIV. törvény (a nemzeti felsőoktatásról) 17.§ (2) bekezdése értelmében és a 108.§ 40. pontja értelmében kell megtennie. Ez alapján a 2018/2019-es tanévet 3.9.2018-án meg kell kezdenie az Egyetemnek. Az oktatás megkezdéséhez szükségesek a jelen eljárás keretein belül beszerzendő mobíliák. Tekintettel a szállítási határidőre és az eljárás lefolytatásához szükséges időre, a fenti időpont nem lenne tartható gyorsított eljárás nélkül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166581
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Balaton Bútor Kft.
Házgyári út 4.
Veszprém
8200
Magyarország
NUTS-kód: HU213
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 266 804 860.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 207 549 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

— Balaton Bútor Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 4.; Adószám: 14554674-2-19.)

Alvállalkozó(k) igénybe vétele nem

Érvényes Ajánlattevők:

— Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4., Adószám: 13063203-2-07.)

— Falco Sopron Kft. (9400 Sopron, Bánfalvi út 27.; Adószám: 10693818-2-08.)

— Kemabo Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 37.; Adószám: 10328905-2-41.)

Érvénytelen Ajánlattevők:

— Bravosincord Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120–122.; Adószám: 14501872-2-42.)

— Integral-Bútor Kft. (3400, Mezőkövesd, Asztalos út 2.; Adószám: 14110580-2-05.)

— HOLZMÖBEL 2012 Kft. (5700 Gyula, Henyei M. u. 11.; Adószám: 24151193-2-04.)

— Telmex - Nowy Styl Zrt. (2000 Szentendre, Rózsa u. 23.; Adószám: 12561791-2-13.)

— ALEX Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar utca 21–23.; Adószám: 11893389-2-13.)

— CONINVEST Kft. (2040 Budaörs, Budapesti út 127.; Adószám: 10780978-2-13.)

— Gyulai Fafém Bútor Zrt. (5700 Gyula, Henyei M. u. 11.; Adószám: 11878238-2-04.)

— IRODA 2000 Kft. (3530 Miskolc, Corvin út 1–3.; Adószám: 11079130-2-05.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/08/2018