Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Árubeszerzések - 381367-2018

31/08/2018    S167    Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás

2018/S 167-381367

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 144-330432)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Krisztina
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 202648238
Fax: +36 34522399

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Új generátorok és új indítómotorok szállítása”

Hivatkozási szám: EKR000284082018
II.1.2)Fő CPV-kód
31000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére, közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új generátorok és új indítómotorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele. Adásvételi keretszerződés.

Az autóbuszok generátorai, és az indítómotorjai a közösségi közlekedésben résztvevő autóbuszok esetén bizonyíthatóan nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mint a közösségi közlekedésben nem használt autóbuszoké, ezért Ajánlatkérő indokoltnak látja az eljárás tárgyát a közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz leszállított generátorok és indítómotorok adásvétele vonatkozásában meghatározni. Az alkalmassági követelményeket ennek megfelelően a közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz leszállított generátorok és indítómotorok vonatkozásában határozta meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 144-330432

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új generátorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 52 383 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A beszerezni kívánt közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új generátorok becsült éves darabszáma 790 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Helyesen:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új generátorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 52 383 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A beszerezni kívánt közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új generátorok becsült éves darabszáma 790 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

Ajánlatkérő új generátor alatt a termékgyártó által előállított új generátort, valamint a berendezések gyártására vonatkozó előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően felújított (gyári felújított) generátort érti a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új indítómotorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 39 165 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A beszerezni kívánt közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új indítómotorok becsült éves darabszáma 595 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Helyesen:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új indítómotorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 39 165 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A beszerezni kívánt közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új indítómotorok becsült éves darabszáma 595 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

Ajánlatkérő új indítómotor alatt a termékgyártó által előállított új indítómotort, valamint a berendezések gyártására vonatkozó előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően felújított (gyári felújított) indítómotort érti a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 29/08/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 10/09/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:

28.9.2018

Helyesen:

9.10.2018

Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 29/08/2018
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 10/09/2018
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlattevő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumban előírt feltételek is módosulnak.