Árubeszerzések - 382129-2019

13/08/2019    S155    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Esztergom: Kerékpárok

2019/S 155-382129

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Telefon: +36 33542084
Fax: +36 33413808

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.esztergom.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.esztergom.hu/

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Párkány Városa
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91679235
Postai cím: Námestie slobody 1.
Város: Párkány
NUTS-kód: SK023 Nitriansky kraj
Postai irányítószám: SK-9401
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Radošicky Gabriel
E-mail: gabriel.radosicky@sturovo.sk
Telefon: +421 362851310
Fax: +421 362511472

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sturovo.sk

A felhasználói oldal címe: http://www.sturovo.sk

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása

Hivatkozási szám: EKR000322122019
II.1.2)Fő CPV-kód
34430000 Kerékpárok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer létrehozása, az SKHU/1601/2.2.1/127 számú, "Mária Valéria Bike - határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban” elnevezésű pályázat során. Szolgáltatás megrendeléssel vegyes árubeszerzés megvalósítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 677 070.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: SK023 Nitriansky kraj
A teljesítés fő helyszíne:

Esztergom város és Párkány város területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása Esztergomban és Párkányban.

I. A kerékpárkölcsönző rendszer kialakítására, beüzemelésére vonatkozó részletes feltételek:

1) Informatikai háttérrendszer kiépítése,

2) Gyűjtőállomások (numerikus vezérlő terminálok, és dokkolók) tervezése, engedélyeztetése,kivitelezése, megépítése: Esztergom város területén összesen 14 db, melyből 8 db új létesítésű, 6 db meglévő, átalakítandó [Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező (EBI) rendszer 6 db állomása, 92 db dokkolóval.] Az új és felújítandó állomásokon összesen 188 db dokkoló kerül kialakításra. Továbbá Párkány város területén 6 db gyűjtőállomás létrehozása, összesen 90 db dokkolóállóval. Ezek gyártása, beüzemelése (tesztelés, próbaüzem),

A gyűjtőállomások pontos helyét a dokumentáció tartalmazza.

3) A dokumentációban előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező kerékpárok biztosítása, leszállítása: összesen 60 db (30 db Esztergomba, 30 db Párkányba) hagyományos és összesen 45 db (30 Esztergomba, és 15 db Párkányba) elektromos rásegítésű kerékpár,

4) Ajánlatkérő (AK) Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező, Esztergomban üzemelő EBI rendszert (melynek részei: 6 db gyűjtő állomás, 92 db dokkoló és 60 db hagyományos kerékpár, valamint Esztergom Város Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló 3. fél tulajdonában lévő szoftver) - átalakítása, úgy hogy az kompatibilissé váljon az MVBike rendszerrel (http://esztergombicikli.hu/).

5) Egyéb eszközök biztosítása: Pótalkatrész és megfelelő szerszám biztosítása és a gyűjtőállomások üzemeltetéséhez, 2 000 db ügyfélkártya, kerékpár szállítására alkalmas 1 db szállító gépjármű beszerzése, forgalomba helyezése, amely az állomások között, minimum 10 db kerékpár egyidejű szállítására alkalmas, mely alvállalkozói díj megfizetésével kerül Megrendelő 1 (Esztergom). tulajdonába,

6) Kiegészítő feladatok:

— az MVBike rendszer arculatának kialakítása és arculati kézikönyv elkészítése,

— az MVBike weboldal és webshop kialakítása, a Megrendelők által jóváhagyott arculatnak megfelelően; A weboldal tulajdonosa Megrendelő 2 (Párkány), rendszergazdai jogosultsággal a rendszer üzemeltetője rendelkezi,

— a bérletek és a kölcsönző kártyák értékesítéséhez ügyfélpontok biztosítása és az ügyfélpontokkal történő szerződéskötés: 4 db Esztergomban és 3 db Párkányban, valamint az értékesítési pontok ellátása a szükséges informatikai infrastruktúrával,

— a rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása,

— a rendszer megvalósításával, műszaki átadásával összefüggő feladatok elvégzése,

— műszaki dokumentáció készítése magyar és szlovák nyelven az MVBike Rendszer működéséről, mely a pontos helyszíneken túl tartalmazza a rendszer minőségi és mennyiségi paramétereit is és a látványterveket.

7) Minta kerékpárok: A nyertes ajánlattevő (AT) köteles a szerződés aláírását követő 30 napon belül 2 db (1 db hagyományos és 1 db elektromos) minta-kerékpárt ajánlatkérő tulajdonába adni, ami pontosan megfelel az ajánlatkérők által elfogadott, a nyertes AT ajánlatában meghatározott kerékpár-specifikációnak. Az AK-k részére leszállítandó 2 db minta-kerékpár beleszámít a szerződéses mennyiségbe.

II. Rendszer üzemeltetésére vonatkozó feltételek: A nyertes AT az MVBike Rendszer sikeres átadás-átvételi eljárásáról szóló teljesítés-igazolás kiállításának napjától számított 5 évig köteles az üzemeltetést (közszolgáltatást) a Szerződés tervezet II.1. pontjának, (A Megrendelők általános elvárásai az üzemeltetéssel kapcsolatban) és 2. pontjának (Az üzemeltetés részletes szabályai) megfelelően teljes körűen ellátni.

A megrendelők a szerződéstervezet II. 3. pontja szerint ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek.

A rendszer üzemeltetéséből származó bevételek (bérleti díjak) a nyertes AT-t illetik.

A nyertes AT a szerződéstervezet II. 6. pontja szerint jogosult a rendszer elemein hirdetések elhelyezésére. A hirdetésből származó valamennyi bevétel a nyertes AT-t illeti.

Részletesen a Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

SKHU/1601/2.2.1/0127

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 081-193109
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Határon átnyúló közbringa rendszer kialakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 711 555.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 677 070.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Eszközök szállítása, beüzemelése, részvétel kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiépítésében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., adószám:12928099-2-44) Nem KKV. Teljesítésbe bevont alvállalkozó: NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: 11196754-2-11) KKV.

Az eljárás során az ajánlatkérő környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem alkalmazott.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/08/2019