Árubeszerzések - 387174-2015

Normál nézet megjelenítése

31/10/2015    S212    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2015/S 212-387174

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cibulka Zita
E-mail: cibulka.zita@gwconsulting.hu
Telefon: +36 202224650
Fax: +36 14131461

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.volanbusz.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: GoodWill Consulting Kft.
Postai cím: Timur u. 74.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cibulka Zita
E-mail: cibulka.zita@gwconsulting.hu
Fax: +36 14131461

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Hivatalos név: GoodWill Consulting Kft.
Postai cím: Timur u. 74.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cibulka Zita
E-mail: cibulka.zita@gwconsulting.hu
Fax: +36 14131461

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: GoodWill Consulting Kft.
Postai cím: Timur u. 74.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cibulka Zita
E-mail: cibulka.zita@gwconsulting.hu
Fax: +36 14131461

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK21681
Postai cím: Körmendi u. 92.
Város: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Lízing szerződés keretében 29 db használt autóbusz beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Lízing
A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92.

NUTS-kód HU222 Vas

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Összesen 29 db a dokumentációban közölt műszaki tartalomnak megfelelő használt autóbusz beszerzése lízing formájában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121000 Buszok és távolsági buszok, 66114000 Pénzügyi lízing szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A beszerezni kívánt autóbuszokkal kapcsolatos főbb elvárások:
Helyközi I. kivitel (3db):
A járművek ajtóképlete 2-2-2 legyen. A jármű alacsony belépésű, vagy alacsony padlós szóló autóbusz kialakítású legyen.
Férőhely: Ülőhely: min. 30 fő legyen, Állóhely: min. 70 fő legyen;
Kerekesszékes utas felszállásához mechanikus kihajtható rámpa legyen a 2. utas ajtónál
Méret(ek):
Hosszúság: min. 11,9 m – max. 13,5 m legyen
Magasság: max. 3 m
Szélesség: min 2,50 m- max .2,55 m legyen
Üzemanyag tank tegyen lehetővé 500 km tankolás nélküli megtételt
Motor: Motorteljesítmény min. 200 kW legyen.
A motor környezetvédelmi besorolása szerint min. EURO-IV legyen.
Nyomatékváltó:Elvárás a min. 6 előre fokozatú mechanikus vagy automata váltó
Futómű: Két tengelyes kialakítású
Első forgalomba helyezés 2007.01.01. vagy annál fiatalabb
A buszok kilométer telítettsége (futásteljesítménye) nem lehet több mint 700 000 km az ajánlatadás időpontjában;
Helyközi II. kivitel (10db):
A járművek ajtóképlete 1-2-0 legyen.
Férőhely: Ülőhely: min. 48 fő legyen Állóhely: min. 30 fő legyen
Méret(ek):
Hosszúság: min. 11,8 m – max. 13,5 m legyen
Magasság: max. 3,5 m
Szélesség: min 2,50 m- max .2,55 m legyen
Padló alatti csomagtér kapacitás: min.4 m3 legyen
Üzemanyag tank tegyen lehetővé 500 km tankolás nélküli megtételt
Motor:Motorteljesítmény min. 190 kW legyen.
A motor környezetvédelmi besorolása szerint min. EURO-IV legyen.
Nyomatékváltó: Elvárás a min. 6 előre fokozatú mechanikus vagy automata váltó
Futómű: Két tengelyes kialakítású
Első forgalomba helyezés 2009.01.01. vagy annál fiatalabb
A buszok kilométer telítettsége (futásteljesítménye) nem lehet több mint 700 000 km az ajánlatadás időpontjában;
Helyközi III. kivitel (10db):
A járművek ajtóképlete 1-2-0 legyen.
Férőhely: Ülőhely: min. 50 fő legyen, Állóhely: min. 22 fő legyen
Méret(ek):
Hosszúság: min. 11,8 m – max. 13,5 m legyen
Magasság: max. 3,5 m
Szélesség: min 2,50 m- max. 2,55 m legyen
Padló alatti csomagtér kapacitás: min. 5 m3 legyen
Üzemanyag tank tegyen lehetővé 500 km tankolás nélküli megtételt
Motor: Motorteljesítmény min. 240 kW legyen.
A motor környezetvédelmi besorolása szerint min. EURO-IV legyen.
Nyomatékváltó: Elvárás a min. 6 előre fokozatú mechanikus;
Futómű: Két tengelyes kialakítású
Központi befúvásos légkondicionáló berendezéssel (min. 30 kW.) szerelt utastér;
Első forgalomba helyezés 2009. 01.01 vagy annál fiatalabb
A buszok kilométer telítettsége (futásteljesítménye) nem lehet több mint 350 000 km az ajánlatadás időpontjában;
Helyi I. kivitel (Szóló-alacsony belépésű 3 db):
A járművek ajtóképlete 2-2-2 vagy 2-2-0 legyen.
Férőhely:Ülőhely: min. 30 fő legyen, Állóhely: min. 60 fő legyen
Méret(ek):
Hosszúság: min. 11,8 m – max. 13,5 m legyen
Magasság: max. 3,5 m
Szélesség: min 2,50 m- max. 2,55 m legyen
Üzemanyag tank tegyen lehetővé 500 km tankolás nélküli megtételt;
Motor: Motorteljesítmény min. 180 kW legyen.
A motor környezetvédelmi besorolása szerint min. EURO-IV legyen.
Nyomatékváltó:Elvárás automata nyomatékváltó
Futómű: Két tengelyes kialakítású
Első forgalomba helyezés 2007.01.01. vagy annál fiatalabb
A buszok kilométer telítettsége (futásteljesítménye) nem lehet több mint 500 000 km az ajánlatadás időpontjában;
Helyi II. kivitel (Csuklós-alacsony belépésű 3 db):
A járművek ajtóképlete 2-2-2-2 vagy 2-2-2-0 legyen.
Férőhely: Ülőhely: min. 35 fő legyen, Állóhely: min. 110 fő legyen;
Méret(ek):
Hosszúság: min. 16,0 m – max. 18,5 m legyen
Magasság: max. 3,5 m
Szélesség: min 2,50 m- max .2,55 m legyen
Üzemanyag tank tegyen lehetővé 500 km tankolás nélküli megtételt
Motor: Motorteljesítmény min. 200 kW legyen. A motor környezetvédelmi besorolása szerint min. EURO-IV legyen.
Nyomatékváltó: Elvárás automata nyomatékváltó
Futómű: Három tengelyes kialakítású
Első forgalomba helyezés 2008.01.01. vagy annál fiatalabb
A buszok kilométer telítettsége (futásteljesítménye) nem lehet több mint 500 000 km az ajánlatadás időpontjában;
Amennyiben Ajánlatkérő a felhívásban és/vagy a dokumentációban típus/márkát jelöl meg, abban az esetben a megjelölés csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az így megjelölt termék(ek) esetében ajánlatkérő az azzal minden szempontból egyenértékű terméket is elfogadja (a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján).
A további általános és speciális valamint részletes műszaki feltételeket, követelményeket, előírásokat az ajánlati dokumentáció és annak részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 72 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben Lízingbeadó vagy az általa megjelölt Eladó nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít (a lízingelni kívánt lízingtárgyat nem adja át, vagy nem jelen szerződésben meghatározottak szerinti műszaki elvárások szerint adja át a lízing időszak kezdetéig, akkor Lízingbevevő késedelmi kötbér megfizetésére kötelezheti Lízingbeadót vagy az általa megjelölt Eladót. Mértéke a késedelem minden naptári napjára számítva a késedelmesen átadott lízingtárgy nettó havi lízing díjának 30-ad részével egyezik meg.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben Lízingbeadó vagy az általa megjelölt Eladó hibásan teljesít (hibásan adja át a lízingtárgyat), úgy Lízingbevevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére kötelezheti Lízingbeadót vagy az általa megjelölt Eladót.
A hibás teljesítés kötbér mértéke: 2 000 000 HUF/ lízingtárgy.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben Lízingbeadó vagy az általa megjelölt Eladónak 30 naptári napon túli a késedelmes teljesítése, és a Lízingbeadónak vagy az általa megjelölt Eladónak felróható lehetetlenülés, vagy a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén Lízingbevevő jogosulttá válik a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés felmondására. Meghiúsulási kötbér mértéke az adott lízingtárgyra vonatkozó havi lízingdíj hatszorosa.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
— A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.;
— az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény;
— A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a járművek ellenértékét forint alapú zárt végű pénzügyi lízing keretében havonta összesítetten kiállított tőkebekérő és kamatszámla alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével, minden hónap 20. napján átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130 §(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.
Lízing konstrukció:
— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing,
— futamidő: az autóbusz(ok) szállításától (ajánlattevő vállalásának megfelelően) számított 72 hónap,
— finanszírozás devizaneme: HUF,
— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva,
— kamatkövetés: 3 hónapos időközönként, legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára meghatározott érték 0,2 % eltérés esetén,
— önerő, melynek mértéke maximum 10 % lehet
— Áfa fizetés: a teljes gépérték Áfa tartalma lízingbeadó eszközértékesítési számlája alapján kerül megfizetésre,
— egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet Ajánlatkérő sem a szerződéskötéskor, sem a futamidő alatt nem fogad el, kivéve a szerződésben külön nevesített díjakat.
— Lízingszerződés teljesítésének biztosítéka az Ajánlatkérő valamennyi – a hatályos cégkivonatában szereplő pénzforgalmi bankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a lízingbeadó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő, és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során áll be
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8 és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) és a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
— Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) és Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek, alvállalkozói(k)nak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedés szerinti országban az előírt kizáró okok fenn nem állásának mely igazolások felelnek meg és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2014. május 16-án közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak.
Az ajánlattevői nyilatkozat, a közjegyzői vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által kiállított nyilatkozat (igazolás) esetében az igazolás nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának időpontja.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1. ha az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától számított, azt megelőző 12 hónapban bármelyik cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartalmú 1 000 000 Ft-nál nagyobb összegű sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (jármű lízing) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 550 000 000,-Ft-ot. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év árbevételi adataival mivel az alapítása, illetve tevékenységének megkezdése későbbi időpontban történt, úgy az ajánlattevőnek az alapítás, illetve a tevékenysége megkezdése óta az ajánlati határidő lejártáig eltelt időszak közbeszerzés tárgya (jármű lízing) szerinti nettó árbevétel összegének el kell érnie legalább az 50 000 000,-Ft-ot.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
P/1. Az Ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
— számlaszám(ok) feltüntetése;
— arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamúan 1 000 000 Ft-nál nagyobb összegű sorba állított tétel;
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
P/2. Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (jármű lízing) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított- összes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év árbevételi adataival (mivel az alapítása, illetve tevékenységének megkezdése későbbi időpontban történt), úgy az alapítása, illetve a tevékenysége megkezdése óta az ajánlati határidő lejártáig eltelt időszak közbeszerzés tárgya (jármű lízing) szerinti nettó árbevételéről kell nyilatkoznia.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont.).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megeelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 10 darab jármű lízingre vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló referenciával, amelyek értéke összesen elérte legalább a nettó 300 000 000 Ft-ot.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott autóbusz meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása nem felel meg minimálisan az EURO IV-s normának.
M/3.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott autóbusz
— vegyes (városi és országúti átlag) üzemhez tartozó, üzemanyag fogyasztása magasabb, mint szóló autóbuszok esetén 28 l/100 km, csuklós autóbuszok esetén 40 l/100 km,
— mind szóló, mind csuklós kivitelű, tehát valamennyi autóbusz esetén CO2 értéke magasabb mint 1,5 (g/kWh), NOx értéke magasabb mint 3,5 (g/kWh), NMCH értéke magasabb, mint 0,46 (g/kWh), és PM kibocsátás érték magasabb, mint 0,02 (g/kWh)
A megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített referenciára vonatkozó referenciaigazolásnak vagy referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
— szerződést kötő másik fél megnevezését;
— az ellenszolgáltatás nettó összegét;
— a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét;
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
— a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Abban az esetben, ha az M/1. pontban előírt referencia munkát közös ajánlattevőként teljesítette a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő), akkor Ajánlatkérő csak a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által (közös ajánlattevői megállapodás alapján) ténylegesen elvégzett munkákat és a referenciát bemutató szervezetet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) megillető ellenszolgáltatási összeget veszi figyelembe. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt (Kbt. 129. § (7) bekezdése). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében előírtakra is
M/2 Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján a beszerzés tárgyát képező autóbusz vagy motor típusbizonyítványát vagy forgalomba helyezési engedélyét vagy forgalmi engedélyét, amelyből a motor környezetvédelmi besorolása egyértelműen megállapítható.
M/3. Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru leírását, amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:
— CO2, NOx, NMCH és PM kibocsátás értékeire (g/km)
— gyártó által megadott vegyes (városi és országúti átlag) üzemhez tartozó üzemanyagfogyasztás (l/100 km).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó gépérték (HUF). Súlyszám 49

2. Lízing futamidő vállalt kezdete (a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva, ami nem lehet több, mint 45 naptári nap) (naptári nap). Súlyszám 25

3. Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint a 3 havi BUBOR plusz 7 % kamatfelár) (%). Súlyszám 12

4. Önerő (mértéke: min.: 0 %-max.:10 %) (%). Súlyszám 4

5. Logisztikai többletköltség (Igen/nem). Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.12.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.12.2015 - 10:00

Hely

1162 Budapest, Timur u. 74. GoodWill Consulting Kft. Emeleti tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2) alapján az ajánlatok bontásánál csak ajánlatkérő és az ajánlattevők, a nevükben eljárók, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
A Kbt. 62.§ (3) bekezdés alapján az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
A Kbt. 62.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, valamint a beszerzés becsült értékét.
A Kbt. 62.§ (6) bekezdés alapján, ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, 62.§ (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A Kbt. 62.§ (7) bekezdés alapján a nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Az ajánlatokat a Kbt. 61. § szerinti formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni!
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva 1 eredeti papíralapú példányban valamint az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD lemezen szkennelve, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban) zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A papír alapú eredeti ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni oly módon, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
A benyújtott példány címlapján, valamint a CD lemezen fel kell tüntetni az „Ajánlat”, az „Eredeti” feliratot, az ajánlat tárgyát, az ajánlattevő nevét, székhelyét.
Az ajánlat eredeti papíralapú példánya és a CD lemezen lévő tartalom közötti formai vagy tartalmi eltérés esetén az ajánlatkérő az eredeti papíralapú példányt tekinti hitelesnek (irányadónak) és ennek alapján értékeli az ajánlatot. E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevőt, hogy ajánlatát az előírt példányszámban, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.
Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, amelynek eggyel kell kezdődnie és oldalanként növekednie. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Használt buszbeszerzés lízing konstrukcióban az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére”- „Közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot alá kell írnia a cégjegyzésre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) cégjegyzésre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon 9.00 órától 14.00 óráig, a felhívásban, illetve a fent megjelölt helyszínen. Az ajánlattételi határidő lejártának napján, ugyanezen a helyszínen 10:00 óráig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására.
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma, stb.).
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti papíralapú és szkennelt példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni.
Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig az említett címre beérkeztek. Ajánlatkérő a határidő után beérkezett ajánlat csomagolását kizárólag ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.
A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
— ajánlatkérő neve: VOLÁNBUSZ Zrt.
— eljárás megnevezése „Használt buszbeszerzés lízing konstrukcióban az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére”
— a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
2. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani ,a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni. (Ahol Ajánlatkérő valamely dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
3. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ajánlattevők viselik.
Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
4. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevőknek a konzorcium (közös ajánlattevők) neve mellett az egyes ajánlattevők nevét és címét is fel kell tüntetni.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
6. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
7. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
8. A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni, ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Nemleges tartalom esetén kérjük a nyilatkozatot nemleges tartalommal csatolni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből; közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
9. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
10. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód M/1. pontjaiban előírt alkalmassági feltételt olyan referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi (közös ajánlattevői), vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely konzorciumi (közös ajánlattevő) tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük, emiatt az autóbusz értékesítés bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és naturáliában – az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban).
11. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási minta) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
12. Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
— az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
— a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.
— Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek erre vonatkozóan kell nemleges nyilatkozatot becsatolnia
13. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de az ezt a tényt, vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
14. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról (közös ajánlattétel esetén külön-külön vagy a közös ajánlattevők nevében meghatalmazott ajánlattevő által).
15. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti, nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik
16. Ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell azon pénzintézetekről, amelyek fizetési számlát vezetnek részére, továbbá meg kell jelölni a cégkivonatban szereplő, de időközben már megszüntetett számlákat is.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben). Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
18. Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy az autóbuszok átadása Ajánlatkérő nevére kiállított, műszaki vizsgával, 60 napnál nem régebbi érvényességgel rendelkező forgalmi engedéllyel történjen. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az autóbuszok átadása Ajánlatkérő nevére kiállított, műszaki vizsgával, 60 napnál nem régebbi érvényességgel rendelkező forgalmi engedéllyel történik.
19. Az ajánlathoz csatolni kell a buszok részletes műszaki leírását, fotódokumentációval, ülésrajzzal együttesen, olyan részletességgel, hogy a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelősége egyértelműen megállapítható legyen.
20. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell majd az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyarországnak és az Európai Közösségnek és a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt,aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5)bekezdése).
Egyéb információk:
21. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 114. § (2) bekezdés c) pontja alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
22. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható.
A dokumentáció átvehető személyesen hétfőtől péntekig 9-16 óráig, valamint az ajánlattételi határidő lejáratának napján az ajánlattételi határidőig GoodWill Consulting Kft.-nél: 1162 Budapest, Timur u. 74. illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérésre elektronikus formában is megküldjük
23. Az ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra tekintettel az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt tekinti, aki az érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek jelzi. Ezért írásban ezen gazdasági szereplőnek meg kell adni a nevét és az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
24. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén, az átszámítás alapját III.2.3./M/1) pontban előírt referencia esetében a teljesítés napja, a III.2.2. P/2) pont esetében az üzleti év fordulónapja, illetve a később létrejött gazdasági szereplők esetében az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
25. Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő (CET) szerint értendő
26. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a IV:2.1. pontban meghatározott értékelési szempontok tekintetében a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3./1626. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Fordított arányosítás:
1-4. értékelési részszempont esetén:
A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, Ajánlatkérő a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az 1. értékelési résszempontra egész számban HUF összegben kell a megajánlást megtenni. A HUF összegű megajánlást nem lehet semmilyen külföldi pénznem árfolyam változásához kötni!
A 2. értékelési résszempontra tett megajánlást egész naptári napban kérjük megadni. Amennyiben Ajánlattevő tört értéket ajánl meg, abban az esetben Ajánlatkérő a kerekítés szabályainak megfelelően automatikusan elvégzi a kerekítést, és az értékelés során ezt az értéket veszi figyelembe.
A 3. értékelési részszempont esetében kettő tizedes jegyig kell megadni a vállalásokat, ha kevesebb tizedes jeggyel kerül megadásra a vállalás, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedes jegyeket nullával veszi figyelembe. Amennyiben több tizedes jeggyel kerül megadásra a vállalás, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedes jegyet – csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül – nem veszi figyelembe.
A 4. értékelési részszempont esetében egész számban (0-10 %) kell megadni a vállalásokat. Ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetében a pontkiosztásos módszert alkalmazza az alábbiak szerint:
0 %-os önerő megajánlás 100 pont; 1 %--os önerő megajánlás 90 pont; 2 %--os önerő megajánlás 80 pont; 3 %--os önerő megajánlás 70 pont; 4 %--os önerő megajánlás 60 pont; 5 %--os önerő megajánlás 50 pont; 6 %--os önerő megajánlás 40 pont; 7 %--os önerő megajánlás 30 pont; 8 %--os önerő megajánlás 20 pont; 9 %--os önerő megajánlás 10 pont; 10 %--os önerő megajánlás 1 pont;
Ajánlatkérő a tört értékű megajánlású ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.
Abban az esetben, ha a 2-4. számú értékelési részszempont esetén Ajánlattevő az előírt maximális mértéket meghaladó megajánlást tesz, abban az esetben azt az Ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
5. értékelési résszempont esetén:
Ajánlatkérő a logisztikai többletköltség részszemponttal az autóbuszok diagnosztizálásához és javításához szükséges célszerszámok és alkatrészkészlet biztosításával kapcsolatban felmerülő többletköltséget, mint gazdaságossági, vevőszolgálati feltételt kívánja értékelni. (Kbt. 71.§ (4) bekezdés c) pont alapján).
Az értékelési szempont „nem”, és értéke 100 pont, ha az ajánlat tárgyát képező autóbusz gyártmánya megegyezik az ajánlatkérő 1.1 2015-i autóbusz flottájában legalább 20 db autóbuszéval. A részszempont értéke „nem” abban az esetben is, ha az ajánlat tárgyát képező autóbuszok gyártmánya nem egyezik meg az ajánlatkérő 1.1 2015-i autóbusz flottájában legalább 20 darab autóbusszal, de ajánlattevő az autóbusz diagnosztizálásához és javításhoz szükséges célszerszámokat ajánlatkérő (ajánlatkérő 100 %-os tulajdonában lévő, autóbusz javítással foglalkozó társaságának) részére az autóbuszok átadás-átvételétől térítésmentesen biztosítja, valamint ajánlattevő az ajánlatkérő (ajánlatkérő 100 %-os tulajdonában lévő, autóbusz javítással foglalkozó társaságának) munkavállalóit térítésmentesen oktatásban részesíti az autóbuszok átadás-átvételéig a dokumentációban meghatározott tematika szerint. A logisztikai többletköltség, mint értékelési szempont „igen” és értéke 1 pont, ha az ajánlat tárgyát képező autóbuszok gyártmánya nem egyezik meg az ajánlatkérő 1.1 2015-i összesített autóbusz flottájában legalább 20 darab autóbuszéval, vagy ha ajánlattevő az autóbusz diagnosztizálásához és javításához szükséges célszerszámokat fentiek szerint nem biztosítja térítésmentesen az autóbusz átadás-átvételétől, valamint az oktatást fentiek szerint nem biztosítja az autóbusz átadás-átvételéig.
Részletes ismertetést az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
27. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x ] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P/1 és P/2, valamint a III.2.3. pont M/1, M/2, M/3 pontban megjelölt alkalmassági feltételek.
28. Az autóbusz(ok) szállítási határideje: a szerződéskötés időpontjától számított maximum 45 naptári nap (ajánlattevő 2. értékelési részszempontjára tett vállalásának megfelelően). Az eljárást megindító felhívásban szereplő II.3. pontjában szereplő 72 hónapos időtartam (lízing futamidő) az ajánlattevő által vállalt autóbuszok szállítási határidejétől számítandó.
A szállítási határidő valamennyi autóbuszra összesen értendő, ezen belül azonban Ajánlatkérő autóbusz kategóriánkénti részteljesítést elfogad.
29. Jelen közbeszerzési eljárás során különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a 289/2011 (XII.22.) Korm. rendelet és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.10.2015