Supplies - 392889-2017

06/10/2017    S192

Hungary-Budapest: Various medicinal products

2017/S 192-392889

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
National registration number: AK16195
Postal address: Váci út 73/A.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Beleznai Gábor, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Telephone: +36 13502001
Fax: +36 12982463
Internet address(es):
Main address: http://www.neak.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.neak.gov.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/2017_unios/teteles_8reszes_nyilt.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított nyílt eljár.

Reference number: F082/8/2017
II.1.2)Main CPV code
33690000 Various medicinal products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

A 8 rész, a felhívásban és a közb.dok-kban részl.szerint.

1.Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóag közül bármelyik, össz. 1 209 KTE

2.Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab hatóag közül bármelyik össz. 35 607 KTE

3.Melanoma BRAF poz. (NM r. 1/A.mell.14.) dabrafenib, vemurafenib hatóag közül bármelyik össz. 720 KTE

4.Vastagbél dag. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. 8/e3.1., 8/e3.4. pontok) cetuximab, panitumumab hatóag közül bármelyik össz. 998 KTE

5.Prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetet, enzalutamid hatóag közül bármelyik össz. 1 512 KTE

6.Autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab, golimumab hatóag közül bármelyik össz. 758 KTE

7.Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.) ranibizumab, aflibercept hatóag közül bármelyik össz. 3 641 KTE.

8.Fabry-kór NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa hatóag közül bármelyik össz. 910 KTE.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évi beszerzése; menny: 1209KTE, gefitinib, vagy afatinib, vagy erlotinib hatóag

Lot No: 1. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Indikációs terület: Tüdő daganat (NM rendelet 1/A. számú melléklet 8/a4. pontja), lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek közül az EGFR mutáns betegek elsőként választandó TKI készítménye. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagokat (gefitinib, vagy afatinib, vagy erlotinib) tartalmazó, az indikációs csoportba tartozó termék 2018. évre történő beszerzése. 1 209 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásraaz alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az egy beteg napi terápiájának megfelelő mennyiség adott számú többszöröse.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése; mennyiség: 35 607 KTE, pembrolizumab vagy nivolumab hatóanya

Lot No: 2. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő beszerzése.

Indikációs terület: NM rendelet 1/A. számú melléklet 14. pontja alapján: Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő BRAF negatív felnőtt betegek kezelésére elsőként választandó készítmény. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagot (pembrolizumab, vagy nivolumab) tartalmazó termék 2018. évre történő beszerzése 35 607 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az alkalmazási előiratban meghatározott dozírozás alapján adott heti időtartamú kezelés).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése; mennyiség: 720 KTE dabrafenib vagy vemurafenib hatóanyag

Lot No: 3. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Indikációs terület: NM rendelet 1/A. számú melléklet 14. pontjaalapján: Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő BRAF pozitív felnőtt betegek kezelésére elsőként választandó készítmény. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagot (dabrafenib, vagy vemurafenib) tartalmazó termék2018. évre történő beszerzése 720 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az alkalmazási előiratban meghatározott 28 napi terápiás időtartam adott számú többszöröse).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése; mennyiség: 998 KTE, cetuximab vagy panitumumab hatóanyag

Lot No: 4. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül a szakmai feltételeknek megfelelő új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Az NM rendelet 1/A. számú melléklet 8/e2.1., 8/e2.2.. pontjaiban meghatározott indikációs körben – vastagbél daganat – a KRAS, NRAS vad betegek esetén elsőként választandó készítmény. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagot (cetuximab, vagy panitumumab) tartalmazó termék 2018. évre történő beszerzése 998 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, nnak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az átlagos testfelszínű, vagy átlagos testsúlyú beteg adott heti időtartamú kezeléséhez szükséges mennyiség az alkalmazási előirat alapján.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére, tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre, menny: 1512 KTE, abirateron-acetát, vagy enzalutamid hatóanyag

Lot No: 5. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Prosztata daganat (NM rendelet 1/A. számú melléklet 15/a. pontja) indikációs területen, metasztatizáló, kasztráció-rezisztens prosztatarákban szenvedő, ECOG 0-1 felnőtt férfiak kezelésére, akiknek a betegsége docetaxel-alapú kemoterápia mellett vagy azt követően progrediált kemoterápiát követően elsőként választandó készítmény. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagot (abirateron-acetat, vagy enzalutamid) tartalmazó termék 2018. évre történő beszerzése 1 512 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az alkalmazási előiratban meghatározott napi dózis 50-szerese.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére, tételes elszámolású gyógyszerek 2018. finanszírozási évre: menny. 758 KTE, certolizumab pegol, etanercept, adalimumab, vagy golimumab hatóanyag

Lot No: 6. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Indikációs terület: Rheumatoid arthritis az NM rendelet 1/A. számú melléklet 6/a1. pontjában meghatározott indikációs körben az elsőként választandó subcutan TNF alfa inhibítor. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagot (certolizumab pegol, vagy etanercept, vagy adalimumab, vagy golimumab) tartalmazó termék 2018. évre történő beszerzése. 758 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az alkalmazási előirat szerinti dozírozást figyelembe véve egy új beteg kezeléséhez szükséges gyógyszer mennyisége, beleértve az adott esetben szükséges indukciós dózist is.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése; menny: 3 641 KTE, ranibizumab, vagy aflibercept hatóanyag

Lot No: 7. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Indikációs terület: Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) (NM rendelet 1/A. számú melléklet 10. pontja). Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratioban (AMD) szenvedő új beteg kezelésében esetén elsőként választandó készítmény. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagot (ranibizumab, vagy aflibercept) tartalmazó termék 2018. évre történő beszerzése. 3 641 KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében az alkalmazási előirat alapján egy kezeléshez szükséges gyógyszer mennyiségének adott számú többszöröse.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése; menny 910 KTE, agalsidase beta, vagy agalsidase alfa hatóag.

Lot No: 8. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A. számú melléklete szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Részletezett terápiás csoportokba tartozó, felsorolásra kerülő egyes hatóanyagok közül az új betegek számára elsőként választandó hatóanyagok 2018. finanszírozási évre (31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra) történő biztosítása.

Fabry-betegségben szenvedő (NM rendelet 1/A. számú melléklet 11. pontja) új beteg kezelése esetén elsőként választandó készítmény. Az indikációs csoportba tartozó hatóanyagokat (agalsidase beta, vagy agalsidase alfa) tartalmazó termékek (Fabrazyme, Replagal) 2018. évre történő beszerzése. 910KTE mennyiségben.

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján az egyes terápiás csoportokon belül a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk alkalmazni.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozott, 31.10.2018.-ig tartó aktív, 28.2.2019.-ig tartó passzív időszakra jön létre. A keretmegállapodás időbeli hatályának kezdete, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, annak mindkét fél által történt aláírásának a napja.

Tekintettel arra, hogy a meghatározott terápiás csoportokon belül eltérő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek versenyére kerül sor, így szükséges volt a csoportokon belül meghatározni egy ún. Közös Terápiás Egységet (a továbbiakban: KTE), mely az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének részét képező alkalmazási előiratai alapján kerültek meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy egy adott terápiás csoporton belül előfordulhat, hogy több forgalomba hozatalra jogosult ugyanazon gyógyszer-nagykereskedőn keresztül kíván ajánlatot tenni, így a részekre történő ajánlattétel mellett az eljárást megindító felhívásban megengedésre kerül a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerinti többváltozatú ajánlattétel lehetősége is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

(Közös Terápiás Egység jelen rész tekintetében egy átlagos testsúlyú beteg 12 heti kezelésére szolgáló alkalmazási előirat szerinti gyógyszermennyiség).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mindenben változatlan szerződéses feltételekkel legfeljebb egy alkalommal még 12 hónap aktív időszakra.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:

A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadóak: a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a valamint a 4. § bekezdése.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. §, és 12–16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolni – figyelemmel a Kbt. 69. § (4) bekezdésére és 84. § (3) bekezdésére.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel, a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál. Az alkalmasság, a kizáró okok körében beadott (hatóságtól, intézménytől, vagy más szervezetektől származó) igazolások, illetve egyéb, nem a jelen eljárásra tekintettel született, de az ajánlattételhez szükséges igazolások keltezése lehet régebbi, mint a fenti dátum.

Egyéb feltételek:

A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4)–(5) alapján előírja, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában az Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban Kbt. 69. § (11) alapján hatósági nyilvántartásban ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban, Ajánlattevő szerepel-e a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban. Ha nem Ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat, vagy meghatalmazás benyújtása szükséges. Kbt. 73. § (1) e) alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a fent előírtaknak.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1. Egyaránt mind a 8 részre vonatkozóan érvényes feltétel: A Kbt. 65. § (1) b) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kr. 1. § (1) bek., az 5.§ (1) bek., a 6. § és a 7. §, valamint a 21. §. (1) a) pontja és a 22. § (1)–(2) bek. alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb, gyógyszer szállításainak/adásvételének teljesítéseit, legalább a következő adatok megadásával: a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő- és befejező időpontjának – év/hó/nap – megadásával), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referenciaigazolás, -nyilatkozat kötelező tartalmi eleme a teljesítés kezdő és befejező időpontja is.

Ajánlatkérő lehetővé teszi az előírt referenciakövetelmény több szerződésből történő teljesítését.

A bemutatott referencia több részre is bemutatható – egy referencia több részteljesítésben is igazolhatja ajánlattevő alkalmasságát.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65 § (6)–(7) bekezdései alapján kerülhet sor. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni az ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4) bekezdésére.

A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Egyaránt mind a 8 részre vonatkozóan érvényes feltétel: Alkalmatlan ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő), amennyiben (együttesen) a jelen felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett időszakban, összességében nem rendelkezik legalább egy, az adott gyógyszer alkalmazási előírásában foglaltaknak megfelelően történő, legalább 50 beteg egy éves kezelésre elegendő gyógyszermennyiség szállítására/adásvételére vonatkozó teljesített szerződéssel.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)–(6), az Art. 36/A. §, a Ptk. 6:130. § és a Ptk. 6:155. § szerint. 2011. évi CXCVI. tv. 3. §.

Keretmegállapodást (továbbiakban: KM) biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés, illetve nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra figyelemmel. Késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)–(2).

Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)–(3); Kbt. 104. § (7). A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket és a közvetlen megrendelés teljesítésének részletszabályait a KM tervezete tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Mind a 8 részre érvényes körülmény, szükséges a kezelések gyors elérhetővé tétele, új betegek sürgős bevonásának lehetővé tétele a kezelésbe. A hatékonyabb kezelés életeket menthet és gyorsabb gyógyulásához vezethet. A hivatkozott indikációkban (az onkológiai és egyéb betegségekben) szenvedő betegek gyógyszerhez jutásában az idő kulcsfontosságú, a kezelés késleltetése súlyos vagy maradandó egészségromlást okozhat, illetve a gyógyszeres ellátás hiánya irreverzibilis folyamatokat indíthat el, és a várható élettartamot és emellett az életminőséget jelentősen, kedvezőtlenül befolyásolhatja. A fent leírtakkal is indokolt módon, a 16/2012. (II. 16.) Korm.rend. 2. § 4. pontja szerinti sürgősségi eset áll fenn, a gyógyítás érdekében a normál eljárás során alkalmazott eljárási idők nem lennének betarthatók.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Ajánlatkérő székhelyén (I.1. pontban foglaltak szerint) a II./264. tárgyalóban – az ajánlatok leadásának és bontásának a helye nem egyezik meg.

Information about authorised persons and opening procedure:

Jelen lehetnek a Kbt. 68. § (3) bek-ben foglaltak szerinti személyek. A bontási eljáráson ismertetésre kerülnek a 68. § (4) bek. szerinti adatok. A bontásról jegyzőkönyv készül.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

KM-os, gyorsított, nyílt eljárás: Kbt.105. § (1) a), Hiánypótlás: Kbt. 71. §, Kbt. 71. § (5)–(6) szerint. Kieg.tájék: Kbt. 56. §, kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább fok.biztonságú elektr.aláírással ell.) v.faxon a +36(1)2982463 számon. Az ajánlatba (a továbbiakban:„A”) csatolandó: Kbt. 66. § (4), Kbt. 68. § (5) szerinti felolvasólap. Dokumentum benyújtás: Kbt. 47. § (2), KR. 3. §, 4. § (1), 8–16. § szerint. Az „A”-t Kbt. 68. § (2) szerinti 1 eredeti pld.-ban és 2 pld. el. formában is be kell nyújt.; A KR. 13. § alapján foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.1.3. pontjában szig.hat.meg. AK a közbesz. dok.teljes terj.-ben elektronikusan, térítésmentesen a honlapján teszi közzé. AK előírja, hogy az ajánlattételi hat.lejártáig a közbeszerzési dok.-kat legalább egy ajánlattevőnek v. megnev. alváll.-nak elektr.úton el kell érnie. A hiánytalanul kitöltött reg. adatlapot ajánlattevő a közbesz. dok.-ok honlapról tört. letöltését köv. küldje meg AK rész. a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre (legalább fok. biztonságú elektronikus aláírással ellátva),vagy faxon a +36 12982463 számra. A Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban: RA) megküldése AK részére az ajánlattétel feltétele. AK a RA a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre tört. beérk-ről visszaig-t küld a RA-n megjelölt kapcsolattartó részére. Az ajánlat benyújt.címe: NEAK Közb.Főo., 1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em.175. ir. Az „A” bontásának ideje,helye 19.10.2017. 10:00 óra, NEAK székhely 246.tárgyaló – jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (1)–(6) szerint. Az „A” benyújtásának és bontásának helye nem egyezik meg! Becsült érték: Kbt. 19. § (2)–(3) szer.,figy: Kbt. 28. § (2). Az egyedüli ért.-i szempont Kbt. 76. § (6) a) szerinti legalacsonyabb nettó ár. Nyertes Ajánlattevő a szerz. telj.-nek teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Vevő) számára megismerhetővé teszi.

AK a Kbt. 69. § (11) szerint ellenőriz! Kbt. 73. § (4)–(5) szerint a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Kbt. 73. § (1) e): érvénytelen az „A”, ha nem felel meg a fent előírtaknak. AK nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

AK-t a Kbt. 143. § (2)–(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mészáros Róbert (00819.). Kbt. 35. § (8)–(9): AK a szerz. telj. érd.-ben nem teszi lehetővé, nem köv. meg gazdálkodó szerv. létrehozását.

AKbt. 62. § (1–2) kizáró okok igaz.321/2015. (X. 30.) Kr. 8.–16. § szt. AK a Kbt. 105. § (1) a) pont szerint keretmegállapodást kíván kötni, mely terhére közvetlen megrendelés bonyolítható. AK nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/10/2017