Szolgáltatások - 405646-2017

13/10/2017    S197    - - Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2017/S 197-405646

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02451
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina (FAKSZ lajstromszám: 00458)
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fkf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.fkf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgáltatási szerződés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme érdekében.

Hivatkozási szám: K1374
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgáltatási szerződés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme érdekében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Dunakeszi, Pusztazámor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szolgáltatási szerződés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme érdekében.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 220-389391

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 25327
Elnevezés:

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
30/10/2014
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – vezető tag
Ráby Mátyás u. 26.
Budapest
1038
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
PFM Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – tag
Budafoki út 111.
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 381 696 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/10/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79713000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79713000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Dunakeszi, Pusztazámor.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme érdekében.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 927 696 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – vezető tag
Ráby Mátyás u. 26.
Budapest
1038
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
PFM Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – tag
Budafoki út 111.
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

II.1.) Az eredeti szerződés 2.2. pontja a következőképpen rendelkezett:

„2.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2.1 pontjában és 2. sz. mellékletében részletesen meghatározott feladatok teljesítéséért Szolgáltatót az alábbi díjazás illeti meg:

— őrzés-védelmi szolgáltatás díja: 1 174 HUF/fő/óra + ÁFA,

— mobil járőrautó futásteljesítmény díja: 117 HUF/km + ÁFA.

Teljes vállalkozási díj a szerződés időtartamára 2 381 696 000 HUF + ÁFA, azaz nettó kettőmilliárd-háromszáznyolcvanegymillió-hatszázkilencvenhatezer forint + ÁFA”.

II.2.) Felek a 2.2. pontot az alábbiak szerint módosítják:

2.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2.1 pontjában és 2. sz. mellékletében részletesen meghatározott feladatok teljesítéséért Szolgáltatót az alábbi díjazás illeti meg:

— őrzés-védelmi szolgáltatás díja 1.7.2017-től: 1 575 HUF/fő/óra + ÁFA,

— mobil járőrautó futásteljesítmény díja 1.7.2017-től: 117 HUF/km + ÁFA,

— őrzés-védelmi szolgáltatás díja 1.11.2017-től: 2 141 HUF/fő/óra + ÁFA,

— mobil járőrautó futásteljesítmény díja 1.7.2017-től: 117 HUF/km + ÁFA.

Teljes vállalkozási díj a szerződés időtartamára 3 927 696 000 HUF + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-kilencszázhuszonhétmillió-hatszázkilencvenhatezer forint + ÁFA.

Egyebekben a 25327. számú Szolgáltatási szerződés és annak I. sz. módosítása változatlan tartalommal marad hatályban.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek II. pontban rögzített szerződés-módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ( Kbt.) 197.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141.§ (4) bek. a.) pontjára és a szerződés alábbi 2.4. pontjára hivatkozással a Felek megállapodása alapján kerül sor.

„2.4. Jelen szerződésben meghatározott árak (őrzésvédelmi egységár, valamint a mobil járőrautó futásteljesítmény átalányára) a szerződésben meghatározott teljesítés megkezdésének időpontjától számítottan 2 évig fix árak, amelyektől eltérő számlázást Megrendelő nem fogad el. Amennyiben ezen időszak alatt jogszabály rendelkezik az őrzésvédelmi rezsióradíjakról, és a jogszabályi rendelkezés a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb díjat eredményez, akkor a 2. év leteltét követően Szolgáltató kezdeményezésére a szerződésben rögzített őrzésvédelmi egységárakat módosíthatják, de legfeljebb a törvényben meghatározott mértékig.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 381 696 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 927 696 000.00 HUF