Services - 422802-2018

28/09/2018    S187    Services - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Software programming and consultancy services

2018/S 187-422802

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
National registration number: EKRSZ_23305041
Postal address: Széchenyi utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU
Postal code: 1054
Country: Hungary
Contact person: Balogh Eszter
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telephone: +36 14125850
Fax: +36 14125515

Internet address(es):

Main address: http://www.nav.gov.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687652018/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687652018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése

Reference number: EKR000687652018
II.1.2)Main CPV code
72200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Az NCTS és ECS rendszerek, valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációjának általános támogatása és fejlesztése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
72212000
72253200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

A NAV Informatikai Intézete, 1143 Budapest, Hungária krt. 112–114.

II.2.4)Description of the procurement:

Az NCTS és ECS rendszerek, valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációjának általános támogatása és fejlesztése

Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

1. Általános támogatás: kiterjed a Service Desk szolgáltatás működtetésére, javító karbantartások kiadására, a kapcsolódó tesztek elvégzésére és a javításokról szóló dokumentációk kiadására a fejlesztő szolgáltatást végző Nyertes ajánlattevő részéről.

Javító karbantartás: mindazon szervezési, programozási és dokumentálási munkák, amelyeket a Nyertes ajánlattevő az informatikai alkalmazások – az utolsó kiadott programverzióhoz tartozó aktualizált specifikációnak megfelelő – zökkenőmentes, hibátlan működése érdekében és a szolgáltatási szint teljesítése érdekében, külön megrendelés nélkül köteles elvégezni. Specifikációtól eltérő működésből adódó technikai és funkcionális karbantartásra egyaránt kiterjed.

2. Fejlesztési szolgáltatás: az informatikai rendszerek azon változtatásai, amelyeket a Nyertes ajánlattevő jogszabály- vagy specifikációváltozás miatt, illetve az új felhasználói igények kielégítése érdekében Ajánlatkérő megrendelése szerint fejlesztő karbantartásként elvégez.

A fejlesztési és támogatási szolgáltatási tevékenység az alábbi rendszereket érinti együttesen, az alábbi feltételek szerint:

— Új Számítógépesített Árutovábbítási Rendszer (NCTS) és Kiviteli Ellenőrző Rendszer (ECS): A feladat az MCC (NCTS), a GMS (NCTS), az ECN+ (ECS), valamint az NCTS és ECS rendszerek kommunikációját biztosító CCN Adapter, App2App Adapter és az ECN Emulator alkalmazásra vonatkozik,

— Behozatali Ellenőrző Rendszer (ICS) és Jövedéki Árumozgási és Ellenőrzési Rendszer (EMCS): Minden feladat csak a rendszerek kommunikációját biztosító CCN Adapter alkalmazásra vonatkozik.

A szerződés keretében megvalósítandó fejlesztési szolgáltatások olyan EU-s specifikációból adódó követelményeket és nemzeti igényeket foglalnak magukba, melyek

— a hazai rendszerek más tagállami rendszerekkel való összehangolatlanságból eredő feldolgozási hibák nélküli működését biztosítják, vagy

— a felhasználói munkát segítő vagy szakmai szempontból a korábbinál célszerűbb megoldásokat nyújtanak, vagy

— meglévő funkciók vagy már korábban is végzett feladatok kiterjesztését valósítják meg, vagy

— a rendszer funkcionalitását nem érintik, céljuk egy modernebb technikai platform megteremtése

Beszerzési mennyiség az elvégzendő feladatok bontásában:

1. Támogatási szolgáltatás: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 év

2. Fejlesztési szolgáltatás: 1000 szakértői nap (1 szakértői nap alatt Ajánlatkérő 8 szakértői órát ért)

Az alkalmazások technikai környezete a következő komponensekből áll:

— Red Hat Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 a szerverek számára,

— Oracle Enterprise Edition 12.1.0.2 kiadás,

— Tuxedo Szerver 11.1.1.2.0 kiadás,

— Tuxedo Kliens 11.1.1.2.0 kiadás,

— Visual Studio 2008,

— Rogue Wave Studio 2006,

— iConvert XML-EDIFACT konverter,

— Konfiguráció menedzsment eszköz (PVCS),

— XML parser,

— Apache Tomcat 6.0.43 web szerver,

— Windows 7 a kliens számára,

— XLC 8.0 Compiler,

— TCP/IP,

— Az Oracle, a Tuxedo middleware és az iConvert licencköteles.

Az egyes alkalmazások C, C++ és Java programnyelveken készültek.

A fenti környezet a közös domain-hoz való kapcsolódást szolgáló CCN/CSI és EDIFACT környezetet is magában foglalja.

Az alkalmazásokat a DG-TAXUD (Európai Unió Bizottságának Adózási- és Vámuniós Főigazgatósága) által készített specifikációk alapján készültek el és vannak karbantartva.

Az NCTS-nek évente legalább 40 000 000 üzenetet kell feldolgoznia,

Jótállás: a fejlesztett szoftverekre 12 hónap

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Az M.1.c) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Az M.1.d) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) / Weighting: 3
Price - Weighting: 88
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.

Az EEKD-ban ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 13. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 3. § (2) bekezdése és az EKR rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb) pont), figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén azon gazdasági szereplők, amelyek nem az EKR rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazottak, az Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta kitöltésével és benyújtásával teszik meg a nyilatkozatot.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.

A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön formanyomtatványt (EKR űrlap) kell benyújtania az EKR rendelet 13. § figyelembevételével.

A Kr. 3. § (2) bek és az EKR rendelet 13. § (2) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):

M1. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,

— szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza, mely alapján egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés,

— a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

M2. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra esőhányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti esetet.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben, továbbá az EKR rendelet 12. § (2)bekezdésében és 13. §-ban foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést az EKR rendelet 13. § (2) bek-re is figyelemmel.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1.a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan szoftvertervező szakemberekkel, akik felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel, és gazdasági és/vagy műszaki képzettséggel és összességében az alábbi, egyenként legalább 24 hónap időtartamú, DG-TAXUD által kiadott specifikációk szerint fejlesztett rendszer tekintetében támogatási és/vagy fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkeznek az alábbi technológiák terén:

— Redhat Linux

— Oracle 12c

— Tuxedo 11G

— EDIFACT

— XML

— C programozási nyelv

— C++ programozási nyelv

— Java programozási nyelv

— iConvert XML-EDIFACT konverter.

Az M.1.a) alkalmassági követelmény legfeljebb 3 fő szakemberrel teljesíthető.

M.1.b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik olyan szoftverfejlesztő szakemberekkel, akik felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel és összességében az alábbi, egyenként legalább 24 hónap időtartamú, DG-TAXUD által kiadott specifikációk szerint fejlesztett rendszer tekintetében támogatási és/vagy fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkeznek az alábbi technológiák terén:

— Redhat Linux

— Oracle 12c

— Tuxedo 11G

— EDIFACT

— XML

— C programozási nyelv

— C++ programozási nyelv

— Java programozási nyelv

— iConvert XML-EDIFACT konverter.

Az M.1.b) alkalmassági követelmény legfeljebb 3 fő szakemberrel teljesíthető.

Az M1.a-b) pontokban meghatározott 9-féle technológiai tapasztalatot a legfeljebb 3-3 fő szakembernek szakértelmi csoportonként együttesen kell teljesíteni, tehát egy szakembernek nem kell rendelkeznie mind a 9-féle tapasztalattal, azonban a 3-3 fő szakembernek összességében rendelkeznie kell mind a 9-féle meghatározott paraméterű tapasztalattal adott szakértelmi csoport tekintetében.

M.1.c) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő tesztelő szakemberrel, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel és legalább 24 hónap időtartamú informatikai rendszerek tesztelése területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M.1.d) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő minőségbiztosító szakemberrel, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) gazdasági és/vagy műszaki területen szerzett végzettséggel és legalább 24 hónap időtartamú informatikai rendszerek minőségbiztosítása területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember több alkalmassági követelmény tekintetében is bemutatható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében minimum 750 szakértői napot vagy 6000 szakértői órát magában foglaló az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített referenciával, amely igazolja, hogy támogatott és fejlesztett egy olyan informatikai rendszert, amelynek minimális üzenettovábbítási mennyisége évi legalább 20 000 000 (húszmillió) darab és működése Tuxedo middleware és Java technológián alapul. A referenciák között legalább az egyiknek az Európai Unió Bizottságának Adózási- és Vámuniós Főigazgatósága által készített specifikációnak megfelelő vámszakmai tranzakciós rendszer fejlesztésére kell vonatkoznia.

Az M.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel (referenciával) is teljesíthető.

Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek irányadók.

Alkalmazott kötbérek: késedelmi kötbér (alapja: támogatás esetén az érintett szolgáltatás nettó havi ellenértéke, fejlesztés esetén a megrendelőben vállalt szállítási határidő mulasztása esetén a felek között a megrendelésben előre egyeztetett erőforrásigény alapján számított nettó szolgáltatási ellenértéke, mértéke: késedelem 1-10.napja között 0,5%/naptári nap, 11. napjától 1%/naptári nap, de támogatás esetén legfeljebb a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-a, fejlesztés esetén az adott megrendelés ellenértékének 25 %-a), meghiúsulási kötbér (alapja: a nem teljesítéssel érintett szolgáltatások nettó ellenértéke, mértéke: 30 %).

AK a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint.

AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 §-ra.

Részletek a KD-ban.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2018
Local time: 12:00
Place:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. A II.2.5) pontban meghatározott értékelési részszempontok részletezése:

1.1. Rendszertámogatás nettó ajánlati ár (nettó Ft/3 év) - Súlyszám: 44

1.2. Szakértői nap (nettó Ft/fő)- Súlyszám: 44

2.1. Az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, ugyanazon területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)- Súlyszám: 3

2.2. Az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, ugyanazon területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)- Súlyszám: 3

2.3. Az M.1.c) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, informatikai rendszerek tesztelése területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)-Súlyszám: 3

2.4. Az M.1.d) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményként megajánlott, 24 hónap feletti, informatikai rendszerek minőségbiztosítása területen szerzett többlettapasztalata (legfeljebb további 36 hónap)-Súlyszám: 3

Pontozás: 0-100, értékelés módszere: 1. résszempont és alszempontjai: fordított arányosítás, 2. részszempont és alszempontjai:, egyenes arányosítás. A Kbt. 77.§ (5) bekezdése alapján, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű (az 1.1. és 1.2. értékelési szempontok súlyozatlan összege) megajánlást tartalmaz.

2.Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre és a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozóan ISO 9001 minőségirányítási szabvány alkalmazására vonatkozó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bek szerint nyilatkozatot (közös ajánlattétel esetén a benyújtási mód részletezése a közbeszerzési dokumentumokban), továbbá a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek szerinti információkat.

6. Kiegészítés a III.I.1) ponthoz: A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

7.Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. A kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kerül megküldésre valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte.

10. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

11. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

13. Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások tekintetében nem lehetséges a rész ajánlattétel, mert célja olyan rendszerek karbantartása és fejlesztése, amelyeknek az azzal szemben megfogalmazott komplex szakmai igényeknek megfelelő működést kell megvalósítaniuk. A rendszer fejlesztésének részekre bontása komoly kockázatot jelent. Fontos, hogy az egyes részek összehangolt működése megvalósuljon, ezért a feladat egy kézben tartása szükséges, tekintettel arra, hogy 7/24 működtetésű üzletkritikus rendszerekről van szó és folyamatos támogatás szükséges.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

15. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 10-13. §-a szabályozza.

16. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).

17. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges Magyarország alaptörvénye 39. Cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről.

18. Az M.1. és M.2. alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.

21. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/09/2018