Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 444179-2019

20/09/2019    S182    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Odense SV: Rengøring

2019/S 182-444179

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 174-424305)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Social- og Sundhedsskolen FYN
Postadresse: Athenevænget 4
By: Odense SV
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5250
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice - SOSU FYN

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøringsservice på 2 lokationer/bygningskomplekser under Social- og Sundhedsskolen FYN som basisydelser samt 2 lokationer som tilkøbsydelse (grundet hhv. fraflytning/indflytning i etape (som angivet i materialet). Vinduespolering som option på 2 af lokationerne. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 174-424305

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
I stedet for:

Rengøringsservice på 2 lokationer/bygningskomplekser under Social- og Sundhedsskolen FYN som basisydelser samt 2 lokationer som tilkøbsydelse (grundet hhv. fraflytning/indflytning i etape (som angivet imaterialet). Vinduespolering som option på 2 af lokationerne. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværendeudbudsbetingelser). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddetsomfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Læses:

Rengøringsservice på 3 lokationer/bygningskomplekser under Social- og Sundhedsskolen FYN som basisydelser. Vinduespolering som option på 2 af lokationerne. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår  Bilag A til nærværende udbudsbetingelser).

Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår  Bilag A til nærværende udbudsbetingelser).

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Afsnit nummer: II.2.11)
I stedet for:

2 af lokationerne er med som tilkøbsydelser idet den ene (SYD) forventes fraflyttet i løbet af det første år og samtidigt indflyttes der på BV4 successivt i 2020.

Vinduespolering er med som option på hhv Svendborg og BV4.

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation forekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

Læses:

Vinduespolering er med som option på hhv Svendborg og BV4

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

- Afdeling SYD, Athenevænget udgår – idet ordregiver forventer stort set at have fraflyttet loktionen pr. 1.1.2020,

- Afdeling BV4, Blangstedgårdsvej ændres til basisydelse idet ordregiver forventer at være indflyttet pr. 1.1.2020 – enkelte lokaler vil stadig kunne være under ombygning, men dette aftales endeligt ved kontraktunderskrivning

Besigtigelse gennemføres som oprindeligt angivet, dog udgår afd. Syd naturligvis.

Øvrige datoer er forskudt således at der er 30 dage til tilbudsfristen den 21.10.2019, kl. 14:00.

Ajourført udbudsmateriale er gjort tilgængeligt.