Pakalpojumi - 446064-2017

09/11/2017    S215    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas ēkās

2017/S 215-446064

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
Kontaktpersona: section "Facility Management"
Tālrunis: +352 43032367
E-pasts: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
État du Grand-Duché de Luxembourg, ministère du développement durable et des infrastructures, administration des bâtiments publics
Luxembourg
Luksemburga
Kontaktpersona: Cour de justice de l'Union européenne – section "Facility Management"
Tālrunis: +352 43032367
E-pasts: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas ēkās.

Atsauces numurs: COJ-PRQ-17/033.
II.1.2)Galvenās CPV kods
50700000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Ēku tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana, pārraudzība, kā arī kārtējā un pilnas garantijas uzturēšana.

Papildu pakalpojumi, kas nav līdzīgi minētajiem pasākumiem, tiks apmaksāti pēc vienotas likmes.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 34 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ēkas, kurās pašreiz atrodas vai nākotnē atradīsies Eiropas Savienības Tiesa, Luksemburgas Lielhercogistē.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ēku tehnisko iekārtu darbības nodrošināšana, pārraudzība, kā arī kārtējā un pilnas garantijas uzturēšana:

— profilaktiskās uzturēšanas darbi (pēc grafika un atbilstoši nosacījumiem),

— koriģējošās uzturēšanas darbi, kuros izmantoto rezerves daļu vērtība ir mazāka par 500 EUR (bez nodokļiem),

— pilnas garantijas pasākumi (darbi, kuros izmantoto rezerves daļu vērtība pārsniedz 500 EUR (bez nodokļiem)),

— pārvaldības, kā arī energovadības un vides vadības pakalpojumi,

— obligātās periodiskās pārbaudes.

Papildu pakalpojumi, kas nav līdzīgi minētajiem pasākumiem, tiks apmaksāti pēc vienotas likmes.

Iekārtas ir sagrupētas atbilstoši 11 tehniskajām jomām:

1. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana;

2. Elektroinstalācija;

3. Regulēšana un centralizētas ēku pārvaldības sistēmas;

4. Aizsardzība un ugunsdrošība;

5. Drošība, piekļuves kontrole, pretielaušanās sistēmas un videonovērošana;

6. Sanitārtehniskās iekārtas un cauruļvadi;

7. Elektromehāniskais aprīkojums;

8. Virtuves aprīkojums;

9. Pacēlāji;

10. Automātiska dokumentu pārsūtīšana;

11. Tehniskā arhitektūra.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 34 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 39
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

sākotnējais līguma darbības laiks: 39 mēneši.

Līgums būs atjaunojams uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata uz 3 periodiem, katra perioda ilgums būs 12 mēneši.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt rīcībspējai, kas nepieciešama, lai veiktu līgumā minēto profesionālo darbību (jābūt reģistrētam attiecīgajā komercreģistrā vai profesionālajā reģistrā, sociālā nodrošinājuma sistēmā, PVN maksātāju reģistrā, jābūt uzturēšanās atļaujai utt.) saskaņā ar mītnes valsts tiesību aktiem.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 19/01/2018
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22/01/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, LUKSEMBURGA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

personām, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, tas jāapstiprina pa e-pastu līdz 18.1.2018 (17:00). Tām arī jāiesniedz pienācīga pilnvara pārstāvēt pretendējošo uzņēmumu. Piedalīties var tikai 1 katra uzņēmuma pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

2023. gada septembris.

VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Paredzēti 2 vietas apmeklējumi un informatīvās sanāksmes, kas notiks 6.12.2017 (10:00) un 8.12.2017 (10:00).

Lai iesniegtu piedāvājumu, ir obligāti jāpiedalās 1 no šiem apmeklējumiem. Piedalīties abos apmeklējumos nav atļauts.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/10/2017