A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 44932-2018

31/01/2018    S21

Magyarország-Paks: Oktatási és képzési szolgáltatások

2018/S 021-044932

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00066)
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152342
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmpaks2.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés „Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyában, 5 éves időtartamra, illetve a nettó 355 000 000 Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig.

Az MVM Paks II. Zrt. újonnan létesítendő atomerőművi blokkok üzemeltető személyzetének betanítását végző ún. instruktor-állomány oktatása, azaz a Képzési Keretprogram magyarországi részét teljes körűen felölelő, magyar nyelvű képzés-oktatás, illetve napközbeni, irodai elhelyezés – a szerződés hatálya alatt – a műszaki specifikációban meghatározott ütemezés szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
A teljesítés fő helyszíne:

Paks.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés „Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyában, 5 éves időtartamra, illetve a nettó 355 000 000 Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig.

Az MVM Paks II. Zrt. újonnan létesítendő atomerőművi blokkok üzemeltető személyzetének betanítását végző ún. instruktor-állomány oktatása, azaz a Képzési Keretprogram magyarországi részét teljes körűen felölelő, magyar nyelvű képzés-oktatás, illetve napközbeni, irodai elhelyezés – a szerződés hatálya alatt – a műszaki specifikációban meghatározott ütemezés szerint.

Ajánlatkérő olyan oktatási-képzési szolgáltatást – egy teljes, a műszaki specifikációnak megfelelő, annak minden elemét tartalmazó programcsomagot – kíván beszerezni, amely a szigorú célhoz kötöttség jegyében, magyar nyelven, Ajánlatkérő valamennyi felmerült igényét megfelelőképpen, rugalmasan kezeli, azaz, Ajánlatkérő részéről jelentkező – a specifikációban meghatározott – igény esetén, akár egy fő képzendő instruktorjelölt esetében is megindítható a képzés.

A képzések listája:

— Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam,

— Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam,

— Primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyam,

— Atomerőművi reaktor és primerköri rendszerek operátori üzemeltetése tanfolyam,

— Gőzturbina és szekunderköri rendszerek üzemeltetése tanfolyam,

— Atomerőművi turbina és szekunderköri rendszerek operátori üzemeltetése tanfolyam,

— Generátor segédüzem kezelő tanfolyam,

— Villamos hálózat kezelő tanfolyam,

— Villamos alállomás kezelő tanfolyam,

— Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika tanfolyam,

— Vízelőkészítő rendszerek üzemeltetése tanfolyam,

— Dekontamináló rendszerelemek üzemeltetése tanfolyam,

— Atomerőművi dozimetrikus tanfolyam,

— Felügyelet alatti reaktor karbantartó tanfolyam,

— Reaktor karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti készülék karbantartó tanfolyam,

— Készülék karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti armatúra karbantartó tanfolyam,

— Armatúra karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó tanfolyam,

— Gőzturbina karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti forgógép karbantartó tanfolyam,

— Forgógép karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti gáztechnika karbantartó tanfolyam,

— Felügyelet alatti légtechnika karbantartó tanfolyam,

— Gáz- és légtechnikai karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti villamos karbantartó tanfolyam,

— Villamos karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti karbantartó műszerész tanfolyam,

— Műszerész karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Gépész berendezés felelős tanfolyam.

6-

Villamos berendezés felelős tanfolyam.

— Irányítástechnikai berendezés felelős tanfolyam,

— Atomerőművi Minősített Oktatói tanfolyam,

— Belépő képzés,

— Kiegészítő gyakorlati képzés.

A szerződés keretösszege nettó 355 000 000 Ft, amelytől Ajánlatkérő -30 % mértékben eltérhet.

A részletes műszaki specifikáció a dokumentációban található.

Ajánlatkérő továbbá elvárja, hogy nyertes ajánlattevő biztosítsa a képzésben résztvevők számára, a szerződés teljes időtartamára a napközbeni irodahelyiséget (tanuló- vagy pihenőszobát), a szükséges felszerelésekkel és infrastruktúrával – az ütemezésben megadott létszám függvényében – a képzések időbeosztásához igazodóan, a műszaki leírásban megadottak szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 128-262240
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az eljárás megindításakor hatályos Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az eljárás, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

2. Ajánlattevő neve és székhelye:

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(székhely: 7030 Paks, helyrajzi szám hrsz. 8803/17.).

Adószáma: 10742833-2-17.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2018