Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 453703-2017

14/11/2017    S218

Magyarország-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások

2017/S 218-453703

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK24670
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Győri-Pintér Márta
E-mail: kozbeszerzes@bku.hu
Telefon: +36 704903730
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bku.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bku.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bajzát Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Munkaerő-kölcsönzés (1. rész Bevételbiztosítási segédmunkatársak; 2. rész ügyfélszolgálati, ügyfél-tájékoztatási és egyéb adminisztratív munkatársak).

II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Munkaerő-kölcsönzés (1. rész Bevételbiztosítási segédmunkatársak; 2. rész ügyfélszolgálati, ügyfél-tájékoztatási és egyéb adminisztratív munkatársak).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 353 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Munkaerő-kölcsönzés a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére – Bevételbiztosítási segédmunkatársi feladatokra

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79623000 Kereskedelmi és ipari munkaerővel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Munkaerő-kölcsönzés bevételbiztosítási segédmunkatársi feladatokra szolgáltatási keretszerződés keretében nettó 161 000 000,- Ft keretösszegig az alábbiak szerint:

A nyertes Ajánlattevő által kölcsönzött munkavállalóknak a bevételbiztosítási segédmunkatársi feladatot az Ajánlatkérőt (BKÜ) meghatalmazó Ajánlatkérővel (BKK) szerződésben álló operátorok által üzemeltetett felszíni járatokon és azok megállóhelyein, állomásain kell végezniük 8 órás műszakokban. A kötelezően biztosítandó havi aktív átlaglétszám minimum 35 fő. Ajánlatkérő ehhez a létszámhoz képest további +60 %-os létszámot igényelhet.

Ajánlatkérő a havi aktív átlaglétszám alatt azt érti, hogy – napi két műszakban, folyamatos munkarendben (hétfőtől vasárnapig) – az adott hónapban az ajánlatkérő által a szerződéstervezetben meghatározottak szerinti minimum létszámnak munkát kell végeznie azzal, hogy az adott tárgyhónapban az eltérő napi létszám statisztikai átlaga minimum 35 fő kell, hogy legyen.

Ajánlatkérő a keretösszeg mennyiségétől +20 %-kal eltérhet.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Végzettség (a teljesítésbe bevonni kívánt érettségivel, vagy annál magasabb fokozatú végzettséggel rendelkező kölcsönzött munkavállaló létszáma)(0-10 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pont szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Munkaerő-kölcsönzés Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. és BKK Zrt. részére-telefonos,- és levelezési ügyfélszolgálati,- ügyfél-tájékoztatási,- és egyéb adminisztratív munkatársi feladatokra

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79621000 Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Munkaerő-kölcsönzés telefonos,- és levelezési ügyfélszolgálati,- ügyfél-tájékoztatási,- és egyéb adminisztratív munkatársi feladatokra szolgáltatási keretszerződés keretében nettó 192 000 000,- Ft keretösszegig az alábbiak szerint:

A nyertes Ajánlattevő által kölcsönzött munkavállalóknak telefonos,- és levelezési ügyfélszolgálati,- ügyfél-tájékoztatási,- és egyéb adminisztratív munkatársi feladatot kell ellátniuk, a havi megrendeléstől függően A kötelezően biztosítandó havi aktív átlaglétszám minimum 35 fő. Ajánlatkérő ehhez a létszámhoz képest további +60 %-os létszámot igényelhet.

Ajánlatkérő a havi aktív átlaglétszám alatt azt érti, hogy – ahol a műszaki leírásban meghatározásra került, folyamatos munkarendben (hétfőtől vasárnapig) – az adott hónapban az ajánlatkérő által a szerződéstervezetben meghatározottak szerinti minimum létszámnak munkát kell végeznie azzal, hogy az adott tárgyhónapban az eltérő napi létszám statisztikai átlaga minimum 35 fő kell, hogy legyen.

Ajánlatkérő a keretösszeg mennyiségétől + 20 %-kal eltérhet.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nyelvvizsga (a teljesítésbe bevonni kívánt legalább középfokú, C típusú angol vagy német nyelvvizsgával rendelkező kölcsönzött munkavállaló létszáma)(0-10 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pont szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 130-265996
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Munkaerő-kölcsönzés a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére – Bevételbiztosítási segédmunkatársi feladatokra

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: First Job Kft.
Postai cím: Orczy út 45. 3. em. 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: ertekesites@first-job.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 161 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 161 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Munkaerő-kölcsönzés Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. és BKK Zrt. részére-telefonos,- és levelezési ügyfélszolgálati,- ügyfél-tájékoztatási,- és egyéb adminisztratív munkatársi feladatokra

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: First Job Kft.
Postai cím: Orczy út 45. 3. em. 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: ertekesites@first-job.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 192 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 192 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész

First Job Kft. székhely: 1089 Budapest, Orczy út 45. 3. em. 31. adószám: 14099821-2-42

Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy u. 32.; adószám: 13410021-2-44

Starjobs Kft. székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth u. 136; adószám: 12642870-2-13

2. rész:

First Job Kft. székhely: 1089 Budapest, Orczy út 45. 3. em. 31. adószám: 14099821-2-42

TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17. adószám: 11919878-2-41

Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy u. 32.; adószám: 13410021-2-44

Starjobs Kft. székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth u. 136; adószám: 12642870-2-13

Az V.2.4. ponthoz:

Mindkét részben az V.2.4.pontban a szerződésben szereplő keretösszeg lett feltüntetve. A nyertes ajánlattevőnek az ár értékelési szempontra tett megajánlása:

1. rész: Nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra): 1873 Ft/fő/óra

2. rész: Mindösszesen nettó ajánlati ár: 74 520 Ft.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/11/2017