Services - 462359-2019

02/10/2019    S190    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Noise control services

2019/S 190-462359

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postal address: ul. Wronia 53
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-874
Country: Poland
Contact person: Tomasz Borowiecki
E-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 223758621
Fax: +48 223758762

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gddkia.eb2b.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 16 CZĘŚCI

Reference number: DPZ.DPZ-4.2413.19.2019
II.1.2)Main CPV code
90742100 Noise control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA, w podziale na 16 Części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie dolnośląskim

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo dolnośląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie kujawsko-pomorskim

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie lubelskim

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo lubelskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie lubuskim

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo lubuskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie łódzkim

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo łódzkie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie małopolskim

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo małopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 700,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100 PLN)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie mazowieckim

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo mazowieckie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie opolskim

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo opolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 700,00 PLN (słownie złotych: siedemset 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie podkarpackim

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo podkarpackie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 100,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie podlaskim

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo podlaskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie pomorskim

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie śląskim

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie świętokrzyskim

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo świętokrzyskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo warmińsko-mazurskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie wielkopolskim

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo wielkopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2020 w województwie zachodniopomorskim

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Województwo zachodniopomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego ruchem drogowym, zwanych umownie Generalnym Pomiarem Hałasu w 2020 roku na sieci dróg zarządzanych przez GDDKIA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy personel fachowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania pomiarów będących przedmiotem zamówienia, tj. posiadać akredytację o której mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396). Akredytacja musi obejmować metodykę pomiarową określoną w OPZ, którą Wykonawca będzie wykorzystywał w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca musi zapewnić aktualność akredytacji przez okres realizacji umowy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

[UWAGA, poniższe informacje dot. opisu z sekcji III.1.3)

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagania dotyczące funkcji kierownika zadania należy stosować odpowiednio.

2) Osoby proponowane do pełnienia funkcji:

Ekipy pomiarowej

− wymagane min. 2 ekipy pomiarowe - liczące po min. 2 osoby;

− minimalne wykształcenie ww. osób - średnie.

W przypadku pomiarów przy drogach dwujezdniowych i drogach jednojezdniowych o wielu pasach ruchu (>2) do pomiarów natężenia, struktury i prędkości pojazdów należy zapewnić sprzęt i niezbędny personel dla jego obsługi dla każdego kierunku ruchu oddzielnie.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia wówczas osoba wskazana do ekipy pomiarowej w jednej części zamówienia może powtórzyć się w składzie ekipy pomiarowej w innej części zamówienia, pod warunkiem, że łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części nie przekracza 40.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagana jest kolejna ekipa pomiarowa spełniająca powyższe wymagania.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu:

a) Certyfikat (lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest uprawiony do wykonywania pomiarów będących przedmiotem zamówienia, tj. posiada akredytację, o której mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396). Akredytacja musi obejmować metodykę pomiarową określoną w OPZ, którą Wykonawca będzie wykorzystywał w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca musi zapewnić aktualność akredytacji przez okres realizacji umowy.

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

O obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Minimum level(s) of standards possibly required:

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji

O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

(Odpis, o którym mowa w ppkt d) IDW powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Wykonawcy

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje:

Pomiary hałasu drogowego w co najmniej 30 punktach pomiarowych wraz z ich opracowaniem, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h.

b) Zdolność techniczna

Zamawiający wymaga dysponowania niżej wymienionym potencjałem technicznym dla jednej lub kilku części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (pod warunkiem, że łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części nie przekracza 40):

— minimum 2 zestawy pomiarowe służące do pomiaru hałasu spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U nr 140 poz. 824 ze zm.) oraz określone w pkt III Tomu III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,

— minimum 1 stację meteorologiczną (zapewniającą wskazania podstawowych parametrów wymaganych przy analizie pomiarów hałasu drogowego, w szczególności takich jak: temperatura, wilgotność względna, prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne oraz umożliwiające ciągły zapis mierzonych parametrów), określoną w pkt III Tomu III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,

— minimum 2 zestawy do wideorejestracji natężania i struktury pojazdów,

— minimum 2 urządzenia radarowe do automatycznego pomiaru prędkości.

W przypadku pomiarów przy drogach dwujezdniowych i drogach jednojezdniowych o wielu pasach ruchu (>2) do pomiarów natężenia, struktury i prędkości pojazdów należy zapewnić sprzęt i niezbędny personel do jego obsługi dla każdego kierunku ruchu oddzielnie.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagany jest kolejny zestaw potencjału technicznego spełniający powyższe wymagania.

c) Osób

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Kierownik zadania

− wymagana liczba osób – 1 osoba;

− minimalne doświadczenie – udział w wykonaniu pomiarów hałasu drogowego, w co najmniej 30 punktach pomiarowych, przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg w czasie 24h;

− wymagane wykształcenie – wyższe kierunkowe z zakresu akustyki lub wibroakustyki lub inżynierii dźwięku albo wykształcenie wyższe wraz ze studiami podyplomowymi w ww. zakresie.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia wówczas osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika zadania w jednej części zamówienia może powtórzyć się w innej części zamówienia, pod warunkiem, że łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części nie przekracza 40.

Kierownik zadania nie może jednocześnie zostać przedstawiony jako członek ekipy pomiarowej.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, a łączna liczba przekrojów pomiarowych ze wszystkich części przekracza 40, wówczas wymagany jest kolejny Kierownik zadania spełniający powyższe wymagania.

Ciąg dalszy w sekcji III 1.2) Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji i Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny, ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10. IDW.

5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ (IPU).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2019
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce ZAŁĄCZNIKI. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu POBIERZ.W celu pobrania wszystkich Załączników jednocześnie należy wybrać POBIERZ PACZKĘ, a następnie POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI ORGANIZATORA.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że: 1) nie podlega wykluczeniu; 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie zewzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu KE na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymiw pkt12 IDW. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (wformacie xml – dozaimportowania w serwisie eESPD) jest dostępny w miejscu zamieszczenia SIWZ.

3. W zakresie części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4 .Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZe dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12–23. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Uwaga do sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Termin związania z ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Uwaga do sekcji II.2.7) ogłoszenia:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach:

— pomiary hałasu w terenie - od dnia 20 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. lub od 7 września do 9 października 2020 r.,

— opracowanie i przekazanie do Zamawiającego celem odbioru wyników pomiarów (protokoły i sprawozdania) - w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki. 5.Terminy wniesienia odwołania: 1)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/09/2019