Építési beruházás - 473196-2019

09/10/2019    S195

Magyarország-Tiszakécske: Építési munkák

2019/S 195-473196

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07734
Postai cím: Kőrösi utca 2.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Telefon: +36 76441412
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszakecske.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszakecske.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 831 885 526.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233200 Különféle útburkolatok
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszakécske Holt-Tisza 1-es, 3-as és 4-es számú holtága és a Tisza 277,65 fkm. szelvénye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére.

A tevékenység helyszíne:

— Tiszakécskei Holt-Tisza 1-es, 3-as és 4-es számú holtág,

— Tisza 277, 65 fkm (Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés tkm.14+274) vízkivételi mű.

A projekt célja:

– Holt-Tisza vizes élőhelyeinek rehabilitációja,

– a holtágak természeti jellegének erősítése, vizesélőhely jelleg megőrzése,

– természeti-táji örökség hosszú távú megmaradásának elősegítése fenntartható módon történő "bölcs" hasznosítással,

– jelenleg is megtalálható jelölőfajok élőhelyeinek javítása, bővítése, új jelölőfajok számára alkalmas élőhelyek kialakítása,

– természetközeli állapotú élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok fenntartása, javítása.

A projekt elemeinek bemutatása, jellemzésük

A projekt a következő nagyobb részre osztható:

– az 1-es, 3-as és 4-es számú holtágak kotrása, partok rendezése és holtágak közötti vízkormányzó műtárgyak felújítása;

– a holtágak vízutánpótlását biztosító vízkivételi mű megépítése, a Tisza 277,65 fkm szelvényében;

– Az 1-es holtág környezetében tanösvény kialakítása, a holtágak "természetvédelmi kezelésének" megvalósítása.

A holtágak vízutánpótlását biztosító vízkivételi mű megépítése a Tisza 277,65 fkm szelvényében Az 1-es holtág környezetében tanösvény kialakítása, a holtágak "természetvédelmi kezelésének" megvalósítása.A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja a tájékoztató mennyiségeket tartalmazó táblázatokat.A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az egyedi vállalkozási szerződés alapján megvalósítandó építési-kivitelezési munkára vállalt,a kötelezően előírt 36 hónap általános jótálláson felüli általános többlet jótállás időtartama / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 068-150203
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 841 944 720.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 831 885 526.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Előkészítő munkák egyes részfeladatai; szakvélemények készítésének egyes részfeladatai; különféle vizsgálatok egyes részfeladatai; geodéziai munkák egyes részfeladatai; minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai; hulladék/ törmelék/föld szállítás egyes részfeladatai; minősítő vizsgálatok egyes részfeladatai; mélyalapozás egyes részfeladatai;

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4 hrsz.

Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-13.

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.

Ajánlattevő adószáma: 13445762-2-09

Nyertes Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/10/2019