Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 514753-2018

22/11/2018    S225

Danmark-København: Ikke-regelmæssig luftfartsvirksomhed

2018/S 225-514753

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Høtoft Nielsen
E-mail: NNI029@POLITI.DK
Telefon: +45 61975626
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.politi.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.politi.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af chartring af fly til udsendelsesoperationer

Sagsnr.: 2018-060-21
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60420000 Ikke-regelmæssig luftfartsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rigspolitiet forventer at udbyde en rammeaftale om levering af chartring af fly til udsendelses operationer af afviste asylansøgere og udlændinge, der skal udsendes af Danmark. Det er Nationalt Udlændinge Center (NUC) og Udlændingecenter Nordsjælland (UCN), som er ansvarlig for den praktiske del, herunder kontakt til leverandører, myndigheder, tilladelser, mv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60423000 Charterflyvning
60424000 Udlejning af lufttransportmidler med besætning
60424100 Udlejning af fly med besætning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Hovedstaden.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dansk politi har løbende et behov for chartring af fly til brug for udsendelsesoperationer. Der er ofte tale om udsendelsesoperationer, der holdes hemmeligt til kort tid før operationen gennemføres. Der kan være tale om operationer, hvor leverandøren med kort varsel skal kunne afgive tilbud og stille med et chartret fly.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/11/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Formål:

- Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet af rammeaftalen. Formålet med bekendtgørelsen, er, at invitere til markedsdialog og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input til kravspecifikation og tilbudsliste.

Potentielle tilbudsgivere af levering af chartring af fly til udsendelsesoperationer opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet.

Få adgang til dialogen og materiale:

Rekvirering af udkast til Kravspecifikation og Tilbudsliste, samt kommentar ark, kan ske ved henvendelse til:

Udbudskonsulent, Simon Høtoft Nielsen på mail: nni029@politi.dk eller tlf 61975626

Dialogmøde:

Individuelle dialogmøder med hver potentielle tilbudsgiver afholdes:

Mandag d. 3.12.2018 i tidsrummet 10:00-15:00

På adressen:

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V.

OBS! Henvendelse i receptionen, hvor du/I vil blive afhentet.

Mødetidspunkt, samt agenda, vil blive meddelt leverandøren pr. mail.

Mødet forventes at vare ca. 45 minutter.

Mødet tager udgangspunkt i udfyldte kommentarark.

Rigspolitiet forbeholder sig af ressourcemæssige hensyn retten til at begrænse antallet af dialogpartnere. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Rigspolitiet ønsker at sammensætte gruppen af dialogpartnere sådan, at den er repræsentativ for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder.

Deadline:

Udfyldte kommentarark skal være Rigspolitiet i hænde senest torsdag den 29.11.2018. Kommentarark skal sendes til udbudskonsulent, Simon Høtoft Nielsen på: nni029@politi.dk

Der kan maksimalt deltage 3 personer per potentielle tilbudsgiver. Navne og evt. titel på deltagere oplyses sammen med tilmeldingen.

Mødet tager udgangspunkt i kommentarark.

Tidspunkt for individuel mødestart for hver tilbudsgiver vil blive meddelt per mail.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Rigspolitiet kan anvende alle indkomne oplysninger i Rigspolitiets udbudsmateriale.

Det bemærkes, at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. Rigspolitiet vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser.

Rigspolitiet vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål m.v. Høringsfasen har alene til formål at give Rigspolitiet input til udkastet til kravspecifikation og tilbudsliste m.v. for at sikre, at den kommende rammeaftale bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler brugernes behov og markedet i øvrigt. Rigspolitiet forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at Rigspolitiet kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på kan offentliggøre det i anonymiseret form. Rigspolitiet skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af markedsdialog.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2018