Szolgáltatások - 520494-2017

23/12/2017    S247

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2017/S 247-520494

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Telefon: +36 302780886
Fax: +36 13280339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/Józsefváros-tervpályázat
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Ötpacsirta u. 2. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Telefon: +36 309416750
Fax: +36 13280339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Ötpacsirta u. 2. fszt. 1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyesület
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR (A VOLT JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR JELENLEG FUNKCIÓ NÉLKÜLI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ) FEJLESZTÉS TERVPÁLYÁZATA

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Józsefvárosi Sportpálya Udvar (a volt Józsefvárosi Pályaudvar jelenleg funkció nélküli területén történő) fejlesztési projekt fő célkitűzései:

— a 2019. évben sorra kerülő Maccabi Európa Játékok (továbbiakban: Játékok) infrastrukturális igényeinek biztosítása, a labdarúgó és a gyeplabda mérkőzések lebonyolításához helyszín biztosítása,

— a Játékok befejeződése után igényes, az utánpótlás nevelés szempontjait és igényeit maximálisan figyelembe vevő új sportlétesítmény üzemeltetése és fenntartása,

— a jelenleg kihasználatlanul álló terület és környezetének fellendítése, modern városi zöldterületek létrehozása.

A létrejövő, mintegy 7,5 hektár nagyságú zöldterület és sportkomplexum alkalmas lesz a Játékok lebonyolítására, így az Ajánlatkérő meghatározó szerepe mellet működő Szervezőbizottság, és rajta keresztül Budapest, sikeres vendéglátója lesz 2019-ben a négyévente megrendezésre kerülő „zsidó olimpia” néven is emlegetett kimagasló jelentőségű sporteseménynek.

A fejlesztés nem csupán az Ajánlatkérő céljait válthatná valóra, de a város belső területén éktelenkedő óriási barnamezős leromlott ipari terület revitalizációját is biztosítaná, a valamikori pályaudvar kapcsolódó területein tervezett egyéb fejlesztésekkel együtt egy sport és szabadidős sávot létrehozva.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

I. ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

1. Az ingatlan belső elrendezése, a labdarúgó pályák, illetve az épületek elhelyezése a területen

2. A Tervezési programban leírt funkciók megfelelő telepítése, összhangjának biztosítása

3. A fővárosi, illetve kerületi szabályozásokhoz való illeszkedés, az építési és hatósági előírások betartása

4. Magas színvonalú, de egyszerűen megvalósítható építészeti, tér- és tömegalakítási, valamint zöldfelület kialakítási megoldások tervezése

5. Az épületek funkcionális igényeinek, megadott helyiségigényeinek biztosítása

6. Az MTK Sportklub múltbeli, meglévő és most tervezett épületeihez való illeszkedés, a klub által már kialakított építészeti arculat követése

7. Egyszerű, de színvonalas anyaghasználat és szerkezeti megoldások.

II. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK

8. Az ingatlan kedvező gyalogos és gépjárművel való megközelíthetősége

9. A Tervezési programban leírt közlekedési, parkolási, üzemeltetési és látogatói útvonalak kedvező, jól átlátható megoldása

10. Az MTK Sportklub (meglévő és most tervezett) egyéb ingatlanjaihoz, épületeihez való közlekedési kapcsolatok létrehozása

A karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3.pont alatt.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 20/02/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 15 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege bruttó: 6 000 000 HUF.

A díj legkisebb összeg bruttó: 1 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege bruttó: 500 000 HUF.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

Azon pályaművek, amelyek sem díjazásban, sem megvételben nem részesülnek, de a kiírásnak megfelelő tartalmi és formai követelményeket maradéktalanul teljesítik pályázatonként bruttó 500 000 HUF részvételi díjban részesülnek.

A részvételi díjakra fordítható keretösszeg: bruttó 5 000 000 HUF, ami a díjazásra és megvételre fordítható keretösszegen felül értendő.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Görözdi György (MTK, Kiemelt Beruházások Igazgató)
Társelnök: Eltér István, építész (Magyar Építész Kamara)
Tagok:
Patonai Dénes DLA építész (Magyar Építőművészek Szövetsége)
Dr. Sára Botond (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, Alpolgármester)
Fernezelyi Gergely Sándor DLA, építész (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, Városfejlesztési referens)
Baukovácz Krisztina építész (MTK)
Sedlmayr János építész (MTK)
Csajkás Tamás építész (MTK)
Póttag: Ujvári Éva, építész (MTK)
Szavazásra nem jogosultak:
Szakértők:
Török István (üzemeltetés)
Ujvári Éva
Dr. Verók Krisztián
Jogi szakértő:
Dr. Poczkodi Balázs, ügyvéd
Dr. Peterdi Anikó ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 00143

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Tervpályázat tervezett megjelentetése a MÉK honlapján: 2017. december 27.

2) Helyszíni szemle időpontja (Találkozási pont: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1087, Budapest, Salgótarjáni út 12-14, VIP bejárat előtt): 2018. január 3. (szerda) 14:00.

3) Kérdések feltevésének határideje: 2018. január 5. 24.00 óra

A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz.

Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó.

4) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. január 10.

5) Pályaművek beérkezésének határideje: 2018. február 20. (kedd) 14:00 óra.

6) A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2018. március 2. (péntek) 14:00 óra.

7) Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2017. április 15. napjáig

8) Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. május 2. napjáig.

9) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 1.3. ponton túl a teljes dokumentáció elérhető továbbá http://www.mek.hu/index.php?id=44458 linken.

10) Kiegészítés III.2.1. ponthoz:

Azok vehetnek részt pályázóként, akik személyesen - gazdasági társaságként történő pályázat esetében a pályázó vezető tervezője - a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez, megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu), vagy az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

11) Kiegészítés IV.3.2) ponthoz

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a részvételi díj fizetésének lehetőségétől függetlenül minden pályázó maga viseli a pályaműve elkészítésével kapcsolatos költségeket, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, hogy a részvételi díj a pályamű elkészítésének költségeit fedezni fogja. Amennyiben a részvételi díjak fizetésére rendelkezésére álló keretösszeg - a beérkezett pályaművek száma miatt - nem teszi lehetővé azt, hogy minden benyújtott, díjazásban és megvételben nem részesült, azonban részvételi díjra jogosult pályázó az előzőekben meghatározott 500 000 forint bruttó összegű részvételi díjban részesüljön, úgy a részvételi díj összegét az Ajánlatkérő arányosan csökkenteni fogja úgy, hogy minden benyújtott, díjazásban és megvételben nem részesült, azonban részvételi díjra jogosult pályázó azonos összegű részvételi díjat kaphasson.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

A IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai pont folytatása:

III. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG, MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

11. A tervezett épületek és sportpályák létesítési költségeinek optimalizálása, illeszkedése a megadott költségkerethez,

12. Az épületek és a sportpályák megadott üzemeltetési és fenntartási igényeinek biztosítása, egyszerű és jól üzemeltethető sportlétesítmény létrehozása,

13. Kedvező, reális költségű, és gazdaságosan megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása.

IV. KÖRNYEZETVÉDELEM

14. Az ingatlan épületeinek környezettudatos, alacsony energiaszintre törekvő, korszerű és fokozott hővédelemmel tervezett kialakítása,

15. Az épületek és a sportpályák épületgépészeti és energetikai rendszerének tudatos, fenntartható, környezetbarát kialakítása,

16. Kedvező, környezettudatos és energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazása.

V. RAJZI KIDOLGOZOTTSÁG ÉS FELDOLGOZÁS

17. Az ingatlan épületeinek tervpályázati szinten való kidolgozottsága, az egyes műszaki tervek részletezettsége, érthetősége,

18. Az épületek és a sportpályák építészeti, épületgépészeti és energetikai rendszereinek leírása, a megértés szempontjából lényeges részletek rövid, de érthető ábrázolása,

19. A benyújtott műszaki és látványtervek színvonalas ábrázolása, a laikusok számára is jól érthető vizuális megjelenítése

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2017