Supplies - 522955-2018

Display compact view

27/11/2018    S228    - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure 

Hungary-Budapest: Military helmets

2018/S 228-522955

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Lehel u. 35-37.
For the attention of: Fodor Péter dandártábornok főigazgató
1135 Budapest
Hungary
Telephone: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Address of the buyer profile: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Dózsa György út 51. II. épület földszint 17. HM VGH Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség
For the attention of: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
1134 Budapest
Hungary
Telephone: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007

Tenders or requests to participate must be sent to: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Dózsa György út 51. II. épület földszint 17. HM VGH Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség
For the attention of: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
1134 Budapest
Hungary
Telephone: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Adásvételi szerződés keretében Helikopter- és repülőgépvezető sisakok beszerzése
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: MH Anyagellátó Raktárbázis Repülőműszaki Anyagraktár
(1163 Budapest, Újszász u. 37-39.)

NUTS code HU,HU110

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Adásvételi szerződés „Helikopter- és repülőgépvezető sisakok beszerzése” tárgyban
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35813000

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
The successful tenderer is obliged to specify which part or parts of the contract it intends to subcontract beyond the required percentage and to indicate the subcontractors already identified
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
— Helikopter vezető sisak (alapmennyiség: 50 db, opciós mennyiség: 14 db),
— Arcvédő maszk helikopter vezető sisakhoz (alapmennyiség: 12 db, opciós mennyiség: 10 db),
— Oxigén maszk helikopter vezető sisakhoz (alapmennyiség: 15 db, opciós mennyiség: 4 db),
— Repülőgép vezető sisak (alapmennyiség: 6 db, opciós mennyiség: 6 db),
— Éjjellátó szemüveg rögzítéséhez szükséges szerelvény (helikopter) (alapmennyiség: 40 db, opciós mennyiség: 12 db),
— Éjjellátó szemüveg rögzítéséhez szükséges szerelvény (repülőgép) (alapmennyiség: 6 db, opciós mennyiség: 6 db),
— Sisak hordtáska (alapmennyiség: 56 db, opciós mennyiség: 20 db),
— Fejvédő textília sisak alá (alapmennyiség: 56 db, opciós mennyiség: 20 db),
— Oxigénellátó rendszer tesztelő berendezés (alapmennyiség: 1 db, opciós mennyiség: 0 db)
— Sisak és maszk tesztelő berendezés (alapmennyiség: 1 db, opciós mennyiség: 0 db),
— Hordozható személyi oxigénellátó berendezés (PHODS) készlet (alapmennyiség: 6 db, opciós mennyiség: 0 db).
Ajánlatkérő a fentiek szerinti termékek tekintetében csak az alapmennyiségként meghatározott mennyiségű termékek átvételére és ellenértékük megfizetésére vállal kötelezettséget, az opciós mennyiség tekintetében a termékek átvételére és ellenértékük megfizetésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azokra csupán a Ptk. 6:225. §-a szerinti opciós vételi jogot telepít, mely szerint Vevő egyoldalú jognyilatkozata alapján az opciós mennyiségként meghatározott termékeket a létrejövő beszerzési (adásvételi) szerződésben meghatározott szabályok alapulvételével megvásárolhatja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fentiekben meghatározott vételi opcióval akár az alapmennyiség átvételével egyidejűleg élhessen (az opciós mennyiségként meghatározott teljes mennyiséggel vagy annak egy részével).
A részletes műszaki követelményeket a Részvételi dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A Vbt. 36. § (8) bekezdése alapján, a műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: — Helikopter vezető sisak (alapmennyiség: 50 db, opciós mennyiség: 14 db),
— Arcvédő maszk helikopter vezető sisakhoz (alapmennyiség: 12 db, opciós mennyiség: 10 db),
— Oxigén maszk helikopter vezető sisakhoz (alapmennyiség: 15 db, opciós mennyiség: 4 db),
— Repülőgép vezető sisak (alapmennyiség: 6 db, opciós mennyiség: 6 db),
— Éjjellátó szemüveg rögzítéséhez szükséges szerelvény (helikopter) (alapmennyiség: 40 db, opciós mennyiség: 12 db),
— Éjjellátó szemüveg rögzítéséhez szükséges szerelvény (repülőgép) (alapmennyiség: 6 db, opciós mennyiség: 6 db),
— Sisak hordtáska (alapmennyiség: 56 db, opciós mennyiség: 20 db),
— Fejvédő textília sisak alá (alapmennyiség: 56 db, opciós mennyiség: 20 db),
— Oxigénellátó rendszer tesztelő berendezés (alapmennyiség: 1 db, opciós mennyiség: 0 db)
— Sisak és maszk tesztelő berendezés (alapmennyiség: 1 db, opciós mennyiség: 0 db),
— Hordozható személyi oxigénellátó berendezés (PHODS) készlet (alapmennyiség: 6 db, opciós mennyiség: 0 db).
Ajánlatkérő a részvételi felhívás II.2.1.) pontjában opciós mennyiségként meghatározott mennyiségű termékek vonatkozásában ezen termékekre a Ptk. 6:225. §-a szerinti opciós vételi jogot telepít, mely szerint Vevő egyoldalú jognyilatkozata alapján az opciós mennyiségként meghatározott termékeket a létrejövő beszerzési (adásvételi) szerződésben meghatározott szabályok alapulvételével megvásárolhatja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fentiekben meghatározott vételi opcióval akár az alapmennyiség átvételével egyidejűleg élhessen (az opciós mennyiségként meghatározott teljes mennyiséggel vagy annak egy részével).
Provisional timetable for recourse to these options:
in days: 210 (from the award of the contract)
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
in days: 210 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Késedelmi kötbér: Amennyiben az Eladó a szerződést olyan okból kifolyólag, amelyért felelős késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a/nap, legfeljebb azonban a késedelmes teljesítéssel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti az Eladót a szállítási (teljesítési) kötelezettsége alól.
A Vevő jogosult a szerződéstől elállni amennyiben az Eladó a vállalt szállítási határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése az Eladónak olyan okból kifolyólag, amelyért felelős meghiúsul, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy késedelmes, vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó értékének 25 %-a.
A részletes feltételeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező Adásvételi szerződés tervezet fogja tartalmazni.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
A számla kiegyenlítése a teljesítést követően banki átutalással, a kincstári rendnek megfelelően történik a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint.
Az alapmennyiség tekintetében az elszámolás 1 darab számlával történik, az opciós mennyiség tekintetében az elszámolás megrendelésenként 1 db számlával történik.
A számlakifizetés feltétele Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás megléte. A számlák benyújtásának feltételeit, a számlázás rendjét és a részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező Adásvételi szerződés tervezet fogja tartalmazni.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlati ár, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevőnek / közös Ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
Ajánlatkérő a Vbt. 44. § (1) bekezdés g) pontja alapján az ellátás biztonságára vonatkozóan az alábbi követelményt írja elő:
Részvételre jelentkező vállaljon kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy időben értesíti az ajánlatkérőt a szervezetében, ellátási láncában vagy ipari stratégiájában bekövetkezett olyan változásokról, amelyek érinthetik az ajánlatkérő irányában fennálló kötelezettségeit. Az erről szóló nyilatkozatot a részvételi jelentkezésben csatolnia kell.
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7. pontjai., 12. pont a) alpontja tekintetében a kizáró ok fenn nem állásának igazolására Részvételre jelentkező csatolja be a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint a Részvételi felhívás megjelenésének napját követően kelt cégkivonatának eredeti vagy annak közjegyző által hitelesített másolati példányát. A Vbt. 45.§ (1) bekezdés 4. pontja értelmében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 8., 9., 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10., 11., 14., 16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező,azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12) pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint a 2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás a 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet X. fejezet (ML 10) g) pontja alá, illetve a 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének X. fejezet (ML 10) g) pontja alá sorolható be,
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbiak szerint:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7. pontjai., 12. pont a) alpontja tekintetében a kizáró ok fenn nem állásának igazolására Részvételre jelentkező csatolja be a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint a Részvételi felhívás megjelenésének napját követően kelt cégkivonatának eredeti vagy annak közjegyző által hitelesített másolati példányát. A Vbt. 45.§ (1) bekezdés 4. pontja értelmében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 8., 9., 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10., 11., 14., 16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező,azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12) pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint a 2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás a 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet 1. melléklet X. fejezet (ML 10) g) pontja alá, illetve a 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének X. fejezet (ML 10) g) pontja alá sorolható be,
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbiak szerint:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a Vbt. 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
III.2.2)Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: P1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
Mióta vezeti a Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
Pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
Fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
Pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Minimum level(s) of standards possibly required: P1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állás mutatkozott.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Tekintettel arra, hogy fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: P1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
Mióta vezeti a Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
Pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
Fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
Pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Minimum level(s) of standards possibly required: P1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állás mutatkozott.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Tekintettel arra, hogy fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
M1) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 49. § (1) bekezdés a) pontjára ismertesse a felhívás feladásától visszaszámított öt évben (60 hónapban) a beszerzés tárgyához illeszkedő szolgáltatásra (helikopter- és repülőgépvezető sisakok forgalmazása, kereskedelme) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referencia munkáit a Vbt. 49. § (4) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak szerint.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbiakat:
• a szerződés tárgya, és mennyisége,
• a teljesítés helye és ideje (év/hó/nap),
• a szerződést kötő másik fél, továbbá
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
M2) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyújtsa be a beszerzés tárgyához (Légi jármű üzembentartása és/vagy légijármű személyzet felszerelésének biztosítása és /vagy beszerzése) illeszkedő, érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló érvényes tanúsítványát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékát.
Minimum level(s) of standards possibly required
M1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a Vbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített, legalább 10 darab helikopter- és/vagy repülőgépvezető sisak szállítására és/vagy gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozó igazolt referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciaszerződéssel is igazolható.
M2) Alkalmatlan Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (Légi jármű üzembentartása és/vagy légijármű személyzet felszerelésének biztosítása és /vagy beszerzése) érvényes, nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló érvényes tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsítás:
Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak/tanúsítványnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben
• az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy
• nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), valamint
• a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást, vagy
• az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
A minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítéka:
Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: a fenti tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, VAGY szerződés/megrendelés a fenti tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedései egyéb bizonyítékainak ismertetése esetén a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a fenti tevékenységi körre vonatkozó, az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
M1) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 49. § (1) bekezdés a) pontjára ismertesse a felhívás feladásától visszaszámított öt évben (60 hónapban) a beszerzés tárgyához illeszkedő szolgáltatásra (helikopter- és repülőgépvezető sisakok forgalmazása, kereskedelme) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referencia munkáit a Vbt. 49. § (4) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak szerint.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbiakat:
• a szerződés tárgya, és mennyisége,
• a teljesítés helye és ideje (év/hó/nap),,
• a szerződést kötő másik fél, továbbá
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
M2) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyújtsa be a beszerzés tárgyához (Légi jármű üzembentartása és/vagy légijármű személyzet felszerelésének biztosítása és /vagy beszerzése) illeszkedő, érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló érvényes tanúsítványát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékát.
Minimum level(s) of standards possibly required
M1) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a Vbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített, legalább 10 darab helikopter- és/vagy repülőgépvezető sisak szállítására és/vagy gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozó igazolt referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciaszerződéssel is igazolható.
M2) Alkalmatlan Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (Légi jármű üzembentartása és/vagy légijármű személyzet felszerelésének biztosítása és /vagy beszerzése) érvényes, nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló érvényes tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsítás:
Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak/tanúsítványnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben
• az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy
• nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), valamint
• a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást, vagy
• az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
A minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítéka:
Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: a fenti tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, VAGY szerződés/megrendelés a fenti tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedései egyéb bizonyítékainak ismertetése esetén a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a fenti tevékenységi körre vonatkozó, az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.
A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a Részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
9-043/LK/Vbt/ÉBSZI/116/2018
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.1.2019 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Hungarian.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
1. A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
2. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
— A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. File) is,
— A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
O a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
O roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
O folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
O az oldalakat leszignálva,
O zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
O A borítékon fel kell tüntetni:
Részvételi jelentkezés „Helikopter- és repülőgépvezető sisakok beszerzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz,
Az eljárás azonosítót,
"Csak bizottságilag bontható” feliratot.
— Az Eljárás azonosítója: 9-043/LK/Vbt/ÉBSZI/116/2018
— Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó- dokumentumon fel kell tüntetni,
— A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap, kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
O a cég nevét,
O a cég címét,
O a cég elérhetőségét,
O cégszerű aláírást,
O kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
3. Egyéb információk:
A Vbt. 10. § alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. Ez esetben a közösen részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy - a beszerzési eljárásban a közösen részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult - képviselőt megbízni. A közösen részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közösen részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Vbt. az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni.
Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja.
A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a Részvételre jelentkezőnek.

Részvételre jelentkező a Részvételi dokumentációt a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a Részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.
4. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
Részvételre jelentkezőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Részvételre jelentkező csatolja be részvételi jelentkezésébe a Részvételi dokumentáció 2., 3., 4. és 5. számú mellékleteiben szereplő nyilatkozatokat.
5. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja a részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldését követő 5. munkanap.
6. Teljesítési határidő: a szerződés szerinti fix (alap)mennyiség és az ott meghatározott termékek tekintetében szerződéskötéstől számított 210 naptári nap, a szerződés szerinti opciós mennyiség és az ott meghatározott termékek tekintetében pedig a megrendeléstől számított 210 naptári nap.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Internet address: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: A Vbt. 142. § szerint
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Internet address: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.11.2018