The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 530989-2019

08/11/2019    S216

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2019/S 216-530989

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
E-mail: nkovacs@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyháza–Motorsport–Tanulmány

Hivatkozási szám: EKR000212292019
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nyíregyházi multifunkcionális autó-motorsport aréna megvalósítására vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 215 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Hermina u. 49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A mogyoródi Hungaroring mellett az ország keleti részében is létesüljön egy olyan multifunkciós létesítmény-együttes, amely a Hungaroringen megrendezésre kerülő nemzetközi sportversenyeken kívül az autó- és motorsport egyéb szakágai versenyeinek megrendezéséhez is XXI. századi követelményeknek megfelelő helyszínt biztosít.

a) FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) Grade 6R versenypálya, de további feladat az FIA Grade 2 minősítésnek való megfelelés lehetőségét is megvizsgálni.

b) Nemzetközi Gokart pálya és vezetéstechnikai központ,

c) Offroad és salakmotor központ,

d) Hotel, étterem, konferenciaközpont.

A Beruházás jellege, tervezett helyszíne:

Új építés, Nyíregyháza közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan

A Beruházás üteme, a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározása:

Megvalósítás megkezdése 2019. II. fele, várható befejezés 2021.

Az előkészítési fázisok megjelölése (222/2017. (VIII. 11.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja)

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése (elhelyezés, szabályozás, telepítés, funkcióelemzés, műszaki követelmények, közlekedés, közműkiszolgálás, megújuló energiák, engedélyezések, hatóságok, sporttechnológia, egyéb szükséges technológiák meghatározása (orvos, konyha, biztonság stb.), sport és kereskedelmi szálláshely létesítés keresleti felmérése, kapacitáskihasználtság, fenntarthatóság, üzemeltetési koncepció, kockázatelemzés, rajzi mellékletek),

b) hatástanulmányok készítése

1. környezetvédelmi és akusztikai hatástanulmány (a környezetterhelési és fenntarthatósági szempontok vizsgálata, javaslattétel a környezeti terhelést csökkentő megoldásokra, hatásvizsgálati terepmunkái, amely bemutatja a fejlesztés hatásait a különböző természeti elemekre az építés, üzemeltetés idősíkjain),

2. közlekedési hatástanulmány (egyéni közlekedés, parkolás, közösségi közlekedés, gyalogos, kerékpáros közlekedés, fejlesztési lehetőségek, jelenlegi infrastruktúrához kapcsolhatóság javaslattétel a látogatók okozta és a sportolók, egyéb célközönség közlekedési terhelését is csökkentő megoldásokra, számszerűsített igények (pl. parkolószám), szükséges infrastrukturális fejlesztések meghatározása)

3. sportszakmai hatástanulmány (Milyen trendek és folyamatok jellemzik a tervezett komplexum szempontjából releváns piacot, keresleti-kínálati oldalról? Milyen nemzetközi példák vehetők figyelembe, a legjobb hasznosítási elveket figyelembe véve? Milyen pályákat, milyen kivitelezési ütemezésben lenne a legoptimálisabb megvalósítani? Milyen addicionális szolgáltatási elemeket, tartalmazzon a létesítmény? Mik lehetnek a célpiacok, milyen szegmensekben? Milyen területi lefedettséget tud generálni a komplexum a főbb szegmensekben? A teljes komplexum milyen üzemeltetési indikátorokat tud elérni működése első 10 évében? Milyen áttételes gazdasági hatásokat tud a komplexum gyakorolni a térségre, indirekt módon a nemzetgazdaságra)

c) tervezési program elkészítése (szükséges kitérni a fejlesztés leírására a jellemző mérőszámokkal (fő, db, fm, m2 stb.),

d) költség- és időkalkuláció elkészítése

e) közúti infrastruktúra frissítése

Minden dokumentumot magyar és angol nyelven is elő kell állítani. 6 példány papíron, 6 példány digitálisan DVD-n .pdf formátumban, az ütemterveket és a költségszámításokat szerkeszthető .mpp és .xlsx formátumban is.

Forma:

Szöveges dok.: A4 oldalméret, normál margók, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sorköz. A magyar nyelvű verziónak minimum 200 oldalasnak kell lennie mellékletek (költségterv, ütemterv, tervlapok) nélkül. Az angol nyelvű verziónak a magyar nyelvű verzióról kell készülnie. Ajánlatkérő angol nyelvű verziónak elfogadja a magyar nyelvű verzióról készített egyszerű angol nyelvű fordítást.

Táblázat: A4 vagy A3 oldalméret szükség szerint, normál margók, Times New Roman 12-es betűméret.

Ütemterv: A3 vagy A2 oldalméret szükség szerint, normál margók, Times New Roman 12-es betűméret.

Vázlattervek: A3 vagy A2 oldalméret szükség szerint, normál margók.

Tov. inf. a műsz. leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2)1 szakember többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2)2 szakember többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2)3 szakember többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki a Nemzetközi Autómobil Szövetség által minősített, legalább FIA Grade 6R vagy FIA Grade2 kategóriájú autósport pályára vonatkozó megvalósíthatósági ta / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni.

Részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvalósíthatósági tanulmány kíván beszerezni, amelynek egyes fejezetei egymásra épülnek, egymással összefüggnek, ezért a tanulmányt, műszaki vagy gazdaságossági szempontból nem lehetséges részekre bontani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 054-124935
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyíregyháza-Motorsport-Tanulmány

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93885791
Postai cím: Hold utca 31.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: doraanett75@gmail.com
Telefon: +36 204139285
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Truck Race Promotion Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68589747
Postai cím: Montevideo utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kornel.ory@trphungary.com
Telefon: +36 205203995
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 215 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A felhívás M.1.2), M.1.1), M.2.1) pontjaiban alkalmassági követelményben meghatározottak, gazdasági szakértő, fordítás, ökológiai szakértő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös ajánlattevők:

1. Név: Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.

Adószám: 13242875-2-16

Cím: 5000 Szolnok, Hold utca 31.

2. Név: Truck Race Promotion Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 24765356-2-41

Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2019