Szolgáltatások - 56736-2019

05/02/2019    S25

Magyarország-Budapest: Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag

2019/S 025-056736

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló utca 33–35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weinberné Kozma Gabriella
E-mail: Gabriella.WeinberneKozma@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934067
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.6)Fő tevékenység
Repülőtéri tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Matias Build 12.

Hivatkozási szám: EKR000925152018
II.1.2)Fő CPV-kód
48121000 Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

— 1 db MATIAS BUILD Szoftver frissítés

— Kapcsolódó harvder elemek szállítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48121000 Légiforgalom-irányítási szoftvercsomag
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33–35.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 1 db MATIAS BUILD Szoftver frissítés

— Kapcsolódó harvder elemek szállítása

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) rögzített dátumok tájékoztató jellegűek, csak a hirdetmény kitöltésének érdekében adtuk meg.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített feltételek fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez, tekintettel arra, hogy a szerződés a műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok alapján kizárólag egy szervezettel a Thales Las France SAS (2, avenue Gay Lussacc, 78990 Elancourt, FRANCE) ajánlattevővel köthető meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A MATIAS (BUILD 12) légiforgalmi irányító rendszer

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Thales LAS France SAS
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68420747
Postai cím: Elancourt 2 avenue Gay Lussac
Város: Headoffice Thales LAS France SAS
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 78990
Ország: Franciaország
E-mail: sophie.guilbert@thalesgroup.com
Telefon: +33 688059420
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 800 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: FR15 319 159 877

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/02/2019