Szolgáltatások - 586832-2019

Submission deadline has been amended by:  75881-2020
11/12/2019    S239

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 239-586832

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: info@ceutender.eu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001130302019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001130302019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MÁV szűk keresztmetszet kiváltás - tervezés

Hivatkozási szám: EKR001130302019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán az Almásfüzitő-Komárom, Nagykáta-Újszász, Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező és Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Almásfüzitő-Komárom vasúti vonalszakasz - tervezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. székház (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán az Almásfüzitő-Komárom vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

Az Almásfüzitő - Komárom vasúti vonalszakasz mintegy 13,6 km hosszú egybefüggő kétvágányú villamosított fővonal, az országos közforgalmú 1-es számú Budapest - Hegyeshalom vasútvonal része, amely Magyarország egyik legforgalmasabb és legfontosabb nemzetközi jelentőségű vasútvonala. A vonalszakasz egyrészt a része az európai törzshálózatnak (TEN-T core), másrészt két törzshálózati folyosó (Orient/Kelet-Mediterrán és Rajna-Duna CNC) részét is képezi. A vonalszakasz mintegy 13,6 km nyíltvonali vasúti pályát és 2 db állomást tartalmaz.

A tervezési feladat célja a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján az Almásfüzitő-Komárom vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése.

Elvégzendő részletes feladatok:

I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat során elvégzendő feladatok, megalapozó elemzések készítése:

A. A tervezés, valamint az engedélyezési tervek rendelkezésre állása időszakában a vasútvonalszakasz vonatkozásában az MT aktualizálása, felülvizsgálata - amennyiben az engedélyezési terv készítése során olyan körülmény merül fel, amely az eredeti MT-t koncepcionálisan módosítaná- és CBA dokumentum készítése az IKOP-2.1.0-15 útmutató alapján, legalább a következő tartalommal: helyzetelemzés, probléma meghatározás, forgalmi modellezés, változatelemzés, környezeti elemzések, műszaki tartalom leírás, pénzügyi-gazdasági és költség-haszon elemzés.

B. Előzetesen az egyes vonalszakaszokra:

— pénzügyi elemzés elvégzése a kiválasztott változatra

— a projekthez igényelt támogatási összeg meghatározása,

— a szolgáltató pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása.

C. Környezetvédelmi háttéranyagok készítése

A szükséges környezetvédelmi háttéranyagok, vizsgálatok elkészítése, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, jóváhagyások megszerzése. Ez magában foglalja:

— a környezetvédelmi engedély alapján a Víz Keret irányelv szerinti vizsgálatról, illetve hatásról szóló nyilatkozat beszerzéséhez szükséges anyagok elkészítését,

— éghajlatváltozás hatásának elemzését és a klímaváltozás kockázatkezelési tanulmány elkészítését.

II. Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges engedélyezési- és tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése.

— A vonalszakaszra korábban készített MT-t is figyelembe véve el kell készíteni az engedélyezési-, és tenderterveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.

A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)

— A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően,

— A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések és forgalomszámlálás elvégzése.

Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a tervezési feladatleírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 680
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP- 2.1.0-15-2016-00006

II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz kiegészítés: a teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nagykáta-Újszász vasúti vonalszakasz - tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. székház (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Nagykáta-Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

A Nagykáta - Újszász vasúti vonalszakasz mintegy 29 km hosszú egybefüggő kétvágányú, villamosított fővonal, az országos közforgalmú 120-as számú Budapest - Újszász - Szolnok vasútvonal része, amely Kelet-Magyarország egyik legforgalmasabb és legfontosabb nemzetközi jelentőségű vasútvonala. A vonalszakasz egyrészt a része az európai átfogó törzshálózatnak (TEN-T comprehensive), másrészt Orient/Kelet-Mediterrán törzshálózati folyosó (OEM CNC) részét is képezi. A megengedett legnagyobb sebesség Nagykáta - Tápiószele között 100 km/h, Tápiószele - Újszász között 120 km/h, a megengedett tengelyterhelés mindkét szakaszon 210kN. A szakaszon jelentős hosszban 80; 60 és 40 km/h lassújelek érvényesek. A vonalszakasz mintegy 25,2 km nyíltvonali vasúti pályát és 4 db állomást tartalmaz.

A tervezési feladat célja a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Nagykáta - Újszász vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése.

Elvégzendő részletes feladatok:

I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat során elvégzendő feladatok, megalapozó elemzések készítése:

A. A tervezés, valamint az engedélyezési tervek rendelkezésre állása időszakában a vasútvonalszakasz vonatkozásában az MT aktualizálása, felülvizsgálata - amennyiben az engedélyezési terv készítése során olyan körülmény merül fel, amely az eredeti MT-t koncepcionálisan módosítaná- és CBA dokumentum készítése az IKOP-2.1.0-15 útmutató alapján, legalább a következő tartalommal: helyzetelemzés, probléma meghatározás, forgalmi modellezés, változatelemzés, környezeti elemzések, műszaki tartalom leírás, pénzügyi-gazdasági és költség-haszon elemzés.

B. Előzetesen az egyes vonalszakaszokra:

— pénzügyi elemzés elvégzése a kiválasztott változatra

— a projekthez igényelt támogatási összeg meghatározása,

— a szolgáltató pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása.

C. Környezetvédelmi háttéranyagok készítése

A szükséges környezetvédelmi háttéranyagok, vizsgálatok elkészítése, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, jóváhagyások megszerzése. Ez magában foglalja:

— a környezetvédelmi engedély alapján a Víz Keret irányelv szerinti vizsgálatról, illetve hatásról szóló nyilatkozat beszerzéséhez szükséges anyagok elkészítését,

— éghajlatváltozás hatásának elemzését és a klímaváltozás kockázatkezelési tanulmány elkészítését.

II. Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges engedélyezési- és tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése.

— A vonalszakaszra korábban készített MT-t is figyelembe véve el kell készíteni az engedélyezési-, és tenderterveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.

A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)

— A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően,

— A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések és forgalomszámlálás elvégzése.

Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a tervezési feladatleírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 710
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP- 2.1.0-15-2016-00006

II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz kiegészítés: a teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kiskunfélegyháza-Szeged-Rendező - tervezés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. székház (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

A Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező vasúti vonalszakasz mintegy 60 km hosszú egybefüggő egyvágányú villamosított fővonal, az országos közforgalmú 140-es számú Cegléd - Szeged vasúti fővonal része. A vonalszakasz mintegy 58,6 km nyíltvonali vasúti pályát és 8 db állomást tartalmaz.

A tervezési feladat célja a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Kiskunfélegyháza - Szeged-Rendező vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése.

Elvégzendő részletes feladatok:

I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat során elvégzendő feladatok, megalapozó elemzések készítése:

A. A tervezés, valamint az engedélyezési tervek rendelkezésre állása időszakában a vasútvonalszakasz vonatkozásában az MT aktualizálása, felülvizsgálata - amennyiben az engedélyezési terv készítése során olyan körülmény merül fel, amely az eredeti MT-t koncepcionálisan módosítaná- és CBA dokumentum készítése az IKOP-2.1.0-15 útmutató alapján, legalább a következő tartalommal: helyzetelemzés, probléma meghatározás, forgalmi modellezés, változatelemzés, környezeti elemzések, műszaki tartalom leírás, pénzügyi-gazdasági és költség-haszon elemzés.

B. Előzetesen az egyes vonalszakaszokra:

— pénzügyi elemzés elvégzése a kiválasztott változatra

— a projekthez igényelt támogatási összeg meghatározása,

— a szolgáltató pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása.

C. Környezetvédelmi háttéranyagok készítése

A szükséges környezetvédelmi háttéranyagok, vizsgálatok elkészítése, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, jóváhagyások megszerzése. Ez magában foglalja:

— a környezetvédelmi engedély alapján a Víz Keret irányelv szerinti vizsgálatról, illetve hatásról szóló nyilatkozat beszerzéséhez szükséges anyagok elkészítését,

— éghajlatváltozás hatásának elemzését és a klímaváltozás kockázatkezelési tanulmány elkészítését.

II. Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges engedélyezési- és tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése.

— A vonalszakaszra korábban készített MT-t is figyelembe véve el kell készíteni az engedélyezési-, és tenderterveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.

A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)

— A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően,

— A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések és forgalomszámlálás elvégzése.

Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a tervezési feladatleírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 800
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP- 2.1.0-15-2016-00006

II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz kiegészítés: a teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz - tervezés

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. székház (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. rész: Tervezési szerződés a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítésére

A Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz mintegy 8,3 km hosszú egybefüggő kétvágányú villamosított fővonal, az országos közforgalmú 1-es számú Budapest - Hegyeshalom vasútvonal része, amely Magyarország egyik legforgalmasabb és legfontosabb nemzetközi jelentőségű vasútvonala. A vonalszakasz egyrészt a része az európai törzshálózatnak (TEN-T core), másrészt két törzshálózati folyosó (Orient/Kelet-Mediterrán és Rajna-Duna CNC) részét is képezi. A vonalszakasz mintegy 6,4 km nyíltvonali vasúti pályát és 2 db állomást tartalmaz.

A tervezési feladat célja a MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez engedélyezési-, tendertervek és tenderdokumentáció elkészítése.

Elvégzendő részletes feladatok:

I. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat során elvégzendő feladatok, megalapozó elemzések készítése:

A. A tervezés, valamint az engedélyezési tervek rendelkezésre állása időszakában a vasútvonalszakasz vonatkozásában az MT aktualizálása, felülvizsgálata - amennyiben az engedélyezési terv készítése során olyan körülmény merül fel, amely az eredeti MT-t koncepcionálisan módosítaná- és CBA dokumentum készítése az IKOP-2.1.0-15 útmutató alapján, legalább a következő tartalommal: helyzetelemzés, probléma meghatározás, forgalmi modellezés, változatelemzés, környezeti elemzések, műszaki tartalom leírás, pénzügyi-gazdasági és költség-haszon elemzés.

B. Előzetesen az egyes vonalszakaszokra:

— pénzügyi elemzés elvégzése a kiválasztott változatra

— a projekthez igényelt támogatási összeg meghatározása,

— a szolgáltató pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása.

C. Környezetvédelmi háttéranyagok készítése

A szükséges környezetvédelmi háttéranyagok, vizsgálatok elkészítése, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, jóváhagyások megszerzése. Ez magában foglalja:

— a környezetvédelmi engedély alapján a Víz Keret irányelv szerinti vizsgálatról, illetve hatásról szóló nyilatkozat beszerzéséhez szükséges anyagok elkészítését,

— éghajlatváltozás hatásának elemzését és a klímaváltozás kockázatkezelési tanulmány elkészítését.

II. Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges engedélyezési- és tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése.

— A vonalszakaszra korábban készített MT-t is figyelembe véve el kell készíteni az engedélyezési-, és tenderterveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.

A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)

— A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően,

— A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések és forgalomszámlálás elvégzése.

Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a tervezési feladatleírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pontra bemutatott szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén projektvezetőként szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pontra bemutatott szakember vasúti pálya tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pontra bemutatott szakember vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pontra bemutatott szakember vasúti forgalmi tervezés területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 800
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP- 2.1.0-15-2016-00006

II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz kiegészítés: a teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Valamennyi rész tekintetében:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások/nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 1. részben a 100 000 000 Ft-ot, a 2. részben a 300 000 000 Ft-ot, a 3. részben a 830 000 000 Ft-ot, a 4. részben a 370 000 000 Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),

— a szolgáltatás tárgya,

— a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

— Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot,

— A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot,

— Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

— az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

— a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

— az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M/1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett az alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával:

M/1.1. legalább 1 db, legalább az 1. rész tekintetében: 10 km, a 2. rész tekintetében: 21 km hosszúságú, a 3. rész tekintetében: 30 km, a 4. rész tekintetében: 6 km hosszúságú egybefüggő, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya átépítésére vonatkozó engedélyezési terv vagy tender vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezési munkarészt és legalább 1 db állomás átépítését.

M/1.2. valamennyi rész tekintetében: legalább 1 db országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére vagy átépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy részletes környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával.

Az országos közforgalmú vasútvonal az a vasút, ami nem helyi és nem saját használatú. Az országos közforgalmú vasúti pálya azon pálya, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

A nyíltvonali vasúti pálya két szomszédos állomás bejárati jelzői közötti vonalszakasz.

Az M/1. alkalmassági feltétel kapcsán a fenti feltételek egy vagy több referencia igazolás csatolásával is teljesíthetők.

Az M/1.1-1.2 azonos referenciával is teljesíthető, ugyanazon referencia bemutatható mindegyik részben.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki felsőfokú mérnöki végzettséggel, képzettséggel és vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként, mely tartalmazott megvalósíthatósági tanulmány készítése vagy felülvizsgálata és engedélyezési és/vagy tender terv készítési munkarészt.

Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.

M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és min. 36 hónap vasúti pálya tervezése területen szerzett gyakorlattal és részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás építésének és/vagy átépítésének tervezését tartalmazta.

M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett gyakorlattal.

M/2.4. legalább 1 fő vasúti forgalmi tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen gyakorlattal és részt vett forgalmi tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás forgalmi, üzemi vizsgálatát tartalmazta.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm.rend.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész tekintetében:

— Késedelmi kötbér késedelemmel érintett(rész)telj. nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap, max 15 %,

— Hibás telj-i kötbér: 15 %, alapja a nettó (rész)teljesítés tervezői díj,

— Meghiúsulási kötbér nettó tervezői díj 15 %-a

— Jótállás 36 hónap

— Teljesítési biztosíték nettó tervezői díj 5 %-a

— Jótállási biztosíték nettó tervezői díj 5 %-a

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 135.§(1),(5)-(6),(11),(12) bek.)

— 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §)

— 2007.évi CXXVII.tv,

— 272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet

Finanszírozás saját forrásból és uniós forrásból.

Megrendelő előleget nem fizet.

Részszámla benyújtható a szerz.tervezet szerint.

Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/01/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/01/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak.

Ajánlati biztosíték: nem kerül előírásra.

Egyéb:

1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

2) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár: fordított arányosítás, a minőségi szempontok: egyenes arányosítás (ahol a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán).

3) Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően legalább az 1. rész tekintetében 67 000 000,-Ft/év és legalább 20 000 000,-Ft/kár összegű, a 2. rész tekintetében 200 000 000,-Ft/év és legalább 60 000 000,-Ft/kár összegű, a 3. rész tekintetében 555 000 000,-Ft/év és legalább 167 000 000,-Ft/kár összegű, a 4. rész tekintetében 400 000 000,-Ft/év és legalább 120 000 000,-Ft/kár összegű tervezői felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.

4) Ajánlatkérő

4.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

4.2) a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

4.3) konzultációt nem tart

4.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

4.5) jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet, „EKR rendelet” alatt a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti

4.6) alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját

4.7) a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései és a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján feltételesen indítja meg, erre tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) módosítása hatályba lépése, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium további döntéséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése napját követő 15. napon lép hatályba, vagy amennyiben a Szerződésnek a pénzügyi fedezetet biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) módosítása hatályba lépésének napját, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése napját - amennyiben az előbbiek szerinti feltételek eltérő időpontban következnek be, úgy a később bekövetkező feltételt követő - követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint a Szerződés létrejöttének napja, úgy a Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép.

4.8) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

5) A II.2.7) pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő.

6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Németh Ferenc (00981)

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

7) A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2.2-M/2.4. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember az adott pozícióhoz elvárt a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes jogosultsággal és aktív státusszal a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/12/2019