A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 65787-2019

11/02/2019    S29

Magyarország-Paks: Vízellátás üzemeltetése

2019/S 029-065787

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hűtővíz bizt. és gyakorlat alacsony vízállásnál

Hivatkozási szám: EKR001003202018
II.1.2)Fő CPV-kód
65130000 Vízellátás üzemeltetése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hűtővíz biztosítása és helyszíni gyakorlatok alacsony vízállás esetén

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 180 966 881.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63726200 Jégtörési szolgáltatások
71353100 Hidrográfiai felmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Atomerőmű biztonsági hűtővízrendszerét 83,5 mBf hidegvízcsatorna öblözeti vízállás alatti szint esetén vízfelszínére telepített dízelhajtású szivattyútelepekkel kell biztosítani.

A négy leállított vagy leállítás alatt lévő atomerőművi blokk számára minimum 4x0,6 m3/sec mennyiségű és megfelelően szűrt vízbeadás szükséges a hidegvízcsatorna öblözetének vízfelszínére telepített dízelhajtású előtétszivattyúk segítségével a biztonsági hűtővízrendszerek belépő oldali zsilipei és a szalagszűrők közötti térrészekbe.

Az így biztosított hűtővízellátás folyamatos kell legyen, mindaddig, amíg a nukleáris technológia igényli vagy amíg az öblözeti vízállás függvényében döntés nem születik a dízelhajtású előtétszivattyúk leállítására. A szivattyúzási feladat ellátás során kiépített úszóművekre szerelt szivattyúk esetleges meghibásodásából keletkező vízszennyezési káresemények elleni védelemét biztosítani kell az öblözetben erre a célra szolgáló eszközök telepítésével és használatával.

További feladat a négy leállított reaktor esetén a hidegvízcsatorna öblözetének jégmentes állapotban tartása az öblözeti visszakeverő műtárgyig két, úszóegységre telepített min. 2x0,2 m3/sec kapacitású dízelhajtású szivattyúk segítségével.

A feladat részletei:

— Az Ajánlatkérő jelzését követően max. 5 nap alatt felvonulás (4 db komplett úszóegységet szivattyúzásra alkalmas állapotba kell hozni) a hidegvízcsatorna Nehézkikötőjébe,

— A 4 db dízelszivattyús úszó egység (60-100 m2, amelyen 4 db szivattyú elhelyezhető és üzemeltethető és amelyeknek a merülési mélysége max 80 cm) összeszerelése 100 m3/sec vízhozamú és 1 m/sec vízsebességű vízfolyáson max. 2 nap alatt,

— A 20 db dízelhajtású szivattyúk mindegyikét érintő, egyenként 4 órás terheléses próbája a Nehézkikötőben,

— Az összeszerelt technika készenlétben tartása a Nehézkikötőben akár 90 napon keresztül,

— Az Atomerőmű jelzése alapján felvonulás a hidegvízcsatorna öblözetébe a vízkivételi műhöz és vízbetáplálási szolgáltatás biztosítása, az úszóegységek köré esetleges vízszennyezés védelmét biztosító eszközök kiépítése, max. 2 nap alatt,

— A dízelhajtású szivattyúk folyamatos üzemeltetése 4 úszóműről, legalább 12 db, legalább 0,2 m3/s kapacitású (a dízelmotor 70-80 % -os terheltsége mellett) dízelhajtású szivattyúval 0-5 m magasra az atomerőmű vezénylése alapján akár 30 napon keresztül,

— A minimum szivattyúzási kapacitás folyamatos fenntartása, függetlenül az esetlegesen meghibásodott dízelhajtású szivattyúk számától (úszóműven lévő hibás szivattyú cseréje úszó daruval, a többi szivattyú folyamatos üzeme mellett),

— Hideg időjárás esetén az öblözet jégmentes állapotban tartása évente akár 30 napon (össz. akár 90 nap) keresztül,

— Max. 5 nap alatt levonulás az öblözetből és a hidegvízcsatorna Nehézkikötőjéből,

— 12 db/év Vízügyi szaktanácsadás,

— 12 db/év jelentés elkészítése,

— 16 db, egyenként 0,2 m3/sec teljesítményű szivattyú készenlétben tartása.

További részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Felvonulási időtartam napokban megadva (max. 5 nap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 98
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 247-571475
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3000012190
Elnevezés:

Hűtővíz bizt. és gyakorlat alacsony vízállásnál

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13837291
Postai cím: Balatoni út 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: hodoroganita@kdtvizig.hu
Telefon: +36 22315370
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98747421
Postai cím: Széchenyi utca 2/c.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bezserzes@aduvizig.hu
Telefon: +36 79525183
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 192 556 008.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 180 966 881.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: 1 közös ajánlattevő (nyertes ajánlattevő)

Közös ajánlattevők:

Név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Adószám: 15308407-2-07

Név: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Cím: 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.

Adószám: 15308397-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2019