A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 66083-2018

13/02/2018    S30

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 030-066083

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szimics Ivett
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Liget Beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés”

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Liget Beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés.

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Magyar Zene Háza új épületének:

3.1 Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

3.2 Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

3.3 Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, valamint a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd építési engedélyezési terveinek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli terveinek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések, kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;

3.4 Teljes körű kiviteli tervek készítése;

3.5 Kivitelezés alatti, és azt követő időszak tervezési feladatai;

3.6 Projekt zárás tervezési feladatai.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 10/06/2015
Befejezés: 26/07/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 119-218160

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: Tervezési Szerződés
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/07/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sou Fujimoto Architects Inc.
Postai cím: 6F Ichikawa Seihon building, 10-3 Higashienoki-cho-Shinjuku, Tokyo, Japan 162-0807
Város: Tokyo
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 162-0807
Ország: Japán
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 740 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt 148 §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés.

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Magyar Zene Háza új épületének:

3.1 Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

3.2 Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

3.3 Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, valamint a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd építési engedélyezési terveinek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli terveinek telje körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések, kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;

3.4 Teljes körű kiviteli tervek készítése;

3.5 Kivitelezés alatti, és azt követő időszak tervezési feladatai;

3.6 Projekt zárás tervezési feladatai.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 10/07/2015
Befejezés: 31/03/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 051 235 065.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sou Fujimoto Architects Inc.
Postai cím: 6F Ichikawa Seihon building, 10-3 Higashienoki-cho-Shinjuku
Város: Tokyo
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 162-0807
Ország: Japán
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Tekintettel a IV.1.3.) pontban foglalt körülményekre, szerződő felek a szerződésmódosítás keretében a szerződés műszaki tartalmát kis mértékben átstrukturálták.

A módosítás kizárólag a már meglévő feladatokra és azok részbeni átütemezésére vonatkozik azzal, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik.

Fentiekhez kapcsolódóan, a szerződés módosítása a szerződés alábbiakban meghatározott mellékleteit érinti:

1. a Tervezési Szerződés 1. számú mellékletét képező Számlázási Ütemterv;

2. a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Feladatleírás;

3. a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Feladatleíráshoz 2. számú mellékletként csatolt Tervezési Ütemezés.

„2. Tervező díjazása.

2.1.3.1 A Tervezőt a jelen Szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért az alábbi díjazás illeti meg:

Áttervezési díj nettó 39 612 550 Ft + áfa, azaz nettó Harminckilencmillió-hatszáztizenkettőezer-ötszázötven forint + áfa áttervezési díj illeti meg.”.

Tervezőt az Alapszerződés 2.1.3. pontja alapján az Ajánlat szerinti bontásban, az ott meghatározott feladatok elvégzéséért az alábbi Áttervezési díj illeti meg:

Áttervezési díj: 271 622 515 Ft + áfa.

Az Ajánlatban meghatározottak szerint a következő eljárás:

Tervező

(i) az Ajánlatban hivatkozott vázlatterv készítési szakaszban elkészítendő feladatrészeket köteles legkésőbb a 20. munkanapon köteles elektronikusan átadni, a teljesítés igazolására az Alapszerződés 4.5 pontja irányadó

(ii) az Ajánlatban hivatkozott kivitelezési tervezési szakaszban elkészítendő tervdokumentációt a vázlattervi dokumentáció jóváhagyásától számított 29. munkanapon köteles Megrendelő elektronikus rendszerébe feltölteni. Az átadott dokumentációt Megrendelő 6 munkanap alatt észrevételezi. Az észrevételezésnek megfelelően Tervező a dokumentációt véglegesíti, kiegészítve a BIM, BREEAM és költségvetés munkarészekkel a vázlattervi jóváhagyást követő 51. munkanapra.

Teljesítés módja: elektronikus feltöltés Megrendelő rendszerébe, majd a tervek átvizsgálását követően 6 példány nyomtatott tervdokumentáció leszállítása a már elektronikusan leszállított és elfogadott dokumentációból.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő a 3. számú Módosítás teljesítése során átvett dokumentációt áttekintette és azt követően a 2017. szeptember 19. napjával Tervezőtől ajánlatot kért az általa megküldött tervezői feladatleírásban megjelölt tervezői feladatokra. Tervező a 2017. október 11. napján kelt ajánlatában (a továbbiakban: Ajánlat) a feladatleírásra az Alapszerződés 2.1.3 pontjában rögzített rendelkezések alapján Áttervezési díj ajánlatot, valamint a feladatok teljesítésére teljesítési határidő javaslatokat tett (az Ajánlat a jelen 4. számú Módosítás mellékletét képezi).Szerződő Felek a fentebb rögzített körülményekre tekintettel, az Ajánlat alapul vételével a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 197.§ (1) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják, illetve kiegészítik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 740 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 051 235 065.00 HUF