darbai - 8541-2018

10/01/2018    S6    - - darbai - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Kaunas: Statybos darbai

2018/S 006-008541

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Lietuvos zoologijos sodas
191716918
Radvilėnų pl. 21
Kaunas
50299
Lietuva
Asmuo ryšiams: Paulius Beinaris
Telefonas: +370 37332540
El. paštas: paulius.beinaris@zoosodas.lt
NUTS kodas: LT0

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.zoosodas.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/13633

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=377423
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377423&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkami Lietuvos zoologijos sodo komplekso (pastatų ir voljerų) projektavimo ir statybos darbai. Tiekėjas turės parengti techninį projektą, kuriame turi būti suprojektuota Lietuvos zoologijos sodo komplekso (pastatų ir voljerų) rekonstrukcija, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Pagal parengtą techninį projektą tiekėjas turės atlikti Lietuvos zoologijos sodo komplekso (pastatų ir voljerų) rekonstrukcijos darbus.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71200000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkami Lietuvos zoologijos sodo komplekso (pastatų ir voljerų) projektavimo ir statybos darbai. Tiekėjas turės parengti techninį projektą, kuriame turi būti suprojektuota Lietuvos zoologijos sodo komplekso (pastatų ir voljerų) rekonstrukcija, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Pagal parengtą techninį projektą tiekėjas turės atlikti Lietuvos zoologijos sodo komplekso (pastatų ir voljerų) rekonstrukcijos darbus.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Projektuojamo objekto koncepcija ir darbų metodologija / Lyginamasis svoris: 35
Kokybės kriterijus - Vardas: Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-APVA-V-017 priemonė „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: informacija nurodyta konkurso sąlygų XI skyriuje. Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Tiekėjas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą:

Pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą.

Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 2 proc. sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai dėl darbų vėlavimo 0,02 proc. sutarties kainos per dieną.

Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 0,02 proc. laiku neapmokėtos sumos per dieną.

Mokėjimų terminas – 60 (šešiasdešimt) dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo. Projektas finansuojamas ES lėšomis, todėl sąskaitų apmokėjimui yra teikiami mokėjimų prašymai.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 12/02/2018
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 12/02/2018
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

Radvilėnų pl. 21, 50299 Kaunas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimas vykdomas CVP IS, pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Lietuva
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/01/2018