Официален уебсайт на Европейския съюз

Как да станете електронен подател в TED

Роля на електронен подател в TED

Службата за публикации предоставя няколко приложения за събиране, валидиране, обработване, визуализиране и разпространение на стандартните формуляри за обществени поръчки, а именно:

До 24 октомври 2023 г. електронните податели в TED могат да използват приложението eSentool, за да изпращат структурирани XML файлове, които отговарят на настоящата схема и правила за валидиране на TED. За да станете електронен подател в TED, трябва да преминете през процедура за квалификация, която е обяснена подробно в работното пространство TED eSenders.

От 14 ноември 2022 г. електронните податели в TED могат да използват приложението eNotices2, за да изпращат електронни формуляри до Службата за публикации. eNotices2 ще замени използваните понастоящем приложения, т.е. eNotices и eSentool. Обявленията трябва да се подават и управляват чрез уеб базирания потребителски интерфейс или чрез приложно-програмния интерфейс (API) на TED. Информация за използването на TED API ще намерите на следния адрес: https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Службата за публикации е разработила среда за предварителен преглед, за да даде възможност за по-ранен достъп на електронните податели и заинтересованите страни. Ранните версии на TED приложенията за обработка на електронни формуляри ще бъдат качвани на този сайт веднага щом станат налични.