Oficiální internetová stránka Evropské unie

Jak se stát elektronickým odesílatelem

Evropské veřejné zakázky

Úřad pro publikace poskytuje několik aplikací pro sběr, validaci, zpracování, vizualizaci a šíření standardních formulářů pro zadávání veřejných zakázek, konkrétně:

Do 24. října 2023 mohou elektroničtí odesílatelé TED používat aplikaci eSentool k zasílání strukturovaných souborů XML, které odpovídají stávajícímu formátu TED a pravidlům validace. Elektronickým odesílatelem TED se můžete stát, pokud úspěšně projdete kvalifikačním řízením, které je v plném rozsahu vysvětleno v pracovním prostoru elektronických odesilatelů TED.

Od 14. listopadu 2022 mohou elektroničtí odesilatelé k zasílání elektronických formulářů na Úřad pro publikace TED používat aplikaci eNotices2 . Ta nahradí v současnosti používané aplikace, tj. eNotices a eSentool. Oznámení musí být podávána a spravována prostřednictvím internetového uživatelského rozhraní nebo rozhraní TED API. Informace o tom, jak používat rozhraní TED API, jsou k dispozici na internetové stránce https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Úřad pro publikace vytvořil náhledová prostředí, díky nimž elektroničtí odesílatelé a zúčastněné strany získají v předstihu přístup do nového prostředí. Na tyto stránky budou nahrány počáteční verze aplikací TED pro zpracování elektronických formulářů, jakmile budou k dispozici.