724891-2023 - Forudgående underretning om direkte tildeling