Euroopa Liidu ametlik veebisait

Kuidas saada TEDi eSenderiks?

TED e-Senderid

Väljaannete talitus pakub mitmeid rakendusi riigihangete tüüpvormide kogumiseks, valideerimiseks, töötlemiseks, visualiseerimiseks ja levitamiseks:

Kuni 24. oktoobrini 2023 saavad TED eSenderid kasutada rakendust eSentool selliste struktureeritud XML-failide saatmiseks, mis vastavad kehtivatele TEDi skeemile ja valideerimiseeskirjadele. Selleks et saada TED eSenderiks, peate läbima kvalifitseerimismenetluse, mida on üksikasjalikult selgitatud TED eSenderite töökeskkonnas.

Alates 14. novembrist 2022 saavad TED eSenderid väljaannete talitusele e-vormide saatmiseks kasutada rakendust eNotices2. See asendab praegu kasutusel olevaid rakendusi (eNotices ja eSentool). Teated tuleb esitada ja neid saab hallata veebipõhise kasutajaliidese või TEDi rakendusliidese (API) kaudu. Teave TEDi rakendusliidese kasutamise kohta on kättesaadav aadressil: https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Väljaannete talitus on välja töötanud eelvaatekeskkonnad, et võimaldada eSenderitele ja sidusrühmadele varast juurdepääsu. TEDi rakenduste varajased versioonid e-vormide töötlemiseks laaditakse sellele veebisaidile üles niipea, kui need on kättesaadavad.