Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Toimiminen TED eSender -käyttäjänä

Toimiminen TED eSender -käyttäjänä

Julkaisutoimisto tarjoaa useita sovelluksia julkisten hankintojen vakiolomakkeiden keräämistä, validointia, prosessointia, visualisointia ja levittämistä varten:

TED eSender -käyttäjät voivat 24.10.2023 asti lähettää eSentool-sovelluksella rakenteisia XML-tiedostoja, jotka ovat nykyisen TED-skeeman ja validointisääntöjen mukaisia. TED eSender -käyttäjäksi tuleminen edellyttää hyväksymismenettelyn läpäisemistä. Menettely on kuvattu TED eSenders -wikissä.

TED eSender -käyttäjät voivat 14.11.2022 alkaen lähettää julkaisutoimistolle sähköisiä lomakkeita eNotices2-sovelluksella. eNotices2 korvaa parhaillaan käytettävät sovellukset (eNotices ja eSentool). Ilmoitukset on lähetettävä ja niitä on hallinnoitava web-käyttöliittymän tai TED API -rajapinnan kautta. Lisätietoa TED API:n käytöstä: https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Julkaisutoimisto on perustanut eSender-käyttäjille ja sidosryhmille esikatseluympäristöjä järjestelmään tutustumista varten. Tälle sivustolle lisätään TED-sovellusten aikaisempia versioita sähköisiä lomakkeita varten.