Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Conas a bheith i do eSender TED

Gníomhú mar TED eSender

Cuireann Oifig na bhFoilseachán roinnt iarratas ar fáil chun na foirmeacha caighdeánacha soláthair phoiblí a bhailiú, a bhailíochtú, a phróiseáil, a amharcléiriú agus a scaipeadh, mar atá:

Suas go dtí an 24 Deireadh Fómhair 2023, is féidir le TED eSenders feidhmchlár eSentool a úsáid chun comhaid struchtúrtha XML a sheoladh a chomhlíonann rialacha scéimre agus bailíochtaithe TED atá ann faoi láthair. Chun bheith i do TED eSender ní mór duit nós imeachta cáilíochta a leanúint agus pas a fháil ina leith, rud a mhínítear go hiomlán i spás oibre TED eSenders.

Ón 14 Samhain 2022, is féidir le TED eSenders feidhmchlár eNotices2 a úsáid chun eForms a sheoladh chuig Oifig na bhFoilseachán. Cuirfear eNotices2 in ionad na bhfeidhmchlár atá in úsáid faoi láthair, i.e. eNotices agus eSentool. Ní mór fógraí a chur isteach agus a bhainistiú tríd an gcomhéadan úsáideora gréasáin nó trí chomhéadan feidhmchláir TED (API). Tá eolas ar fáil ag https://docs.ted.europa.eu/home/index.html maidir leis an dóigh chun TED API a úsáid.

Tá timpeallachtaí réamhamhairc forbartha ag Oifig na bhFoilseachán chun rochtain luath a thabhairt do eSenders agus do pháirtithe leasmhara. Uaslódálfar leaganacha luatha d’fheidhmchláir TED chun eForms a phróiseáil ar an suíomh seo de réir mar a chuirfear ar fáil iad.