Kaip tapti TED e. formų siuntėju?

Buvimas TED e. formų siuntėju

Leidinių biuras suteikia kelias programas rinkti, tvirtinti, tvarkyti, vizualizuoti ir skleisti standartinėms viešųjų pirkimų formoms, būtent:

Iki 2023 m. spalio 24 d. TED e. formų siuntėjai struktūriniams XML failams, kurie atitinka dabartinę TED schemą ir tvirtinimo taisykles, siųsti gali naudotis programa „eSentool“. Norint tapti TED e. formų siuntėju, reikia sėkmingai atlikti kvalifikacinę procedūrą, kuri išsamiai paaiškinama TED e. formų siuntėjams skirtame vikyje.

Nuo 2022 m. lapkričio 14 d. TED e. formų siuntėjai e. formas Leidinių biurui siųsti gali naudodamiesi programa „eNotices2“. Ji pakeis šiuo metu naudojamas programas „eNotices“ ir „eSentool“. Skelbimai turi būti teikiami ir tvarkomi naudojantis internetine naudotojo sąsaja arba TED programų sąsaja (API). Informacija, kaip naudotis TED API, pateikiama adresu https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Leidinių biuras parengė peržiūros aplinką, kad suteiktų e. formų siuntėjams ir suinteresuotiesiems subjektams ankstyvą prieigą. Ankstyvosios TED programų, skirtų e. formoms tvarkyti, versijos bus įkeltos į šią svetainę, kai bus sukurtos.