Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Kā kļūt par TED e-sūtītāju

TED eSender (e-sūtītāja) funkciju pildīšana

Publikāciju birojs piedāvā vairākas lietotnes publiskā iepirkuma standarta veidlapu vākšanai, validēšanai, apstrādei, vizulizēšanai un izplatīšanai. Minētās veidlapas ir šādas:

Līdz 2023. gada 24. oktobrim TED e-sūtītāji var izmantot lietotni “eSentool”, lai nosūtītu strukturētus XML failus, kas atbilst pašreizējai TED shēmai un validācijas noteikumiem. Lai kļūtu par TED e-sūtītāju, jums ir jāievēro un jāiztur kvalifikācijas procedūra, kas pilnībā izskaidrota vietnē TED eSenders workspace.

No 2022. gada 14. novembra TED e-sūtītāji var izmantot lietotni “eNotices2”, lai nosūtītu e-veidlapas Publikāciju birojam. Lietotne “eNotices2” aizstās pašlaik izmantotās lietotnes “eNotices” un “eSentool”. Paziņojumi jāsūta un jāpārvada ar tīmekļa lietotājsaskarni vai ar TED lietojumprogrammas saskarni (API). Informācija par to, kā lietot TED API, ir pieejama https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Publikāciju birojs ir izveidojis priekšskatījuma vidi, lai e-sūtītāji un ieinteresētās personas jau laikus varētu iepazīties ar jauno sistēmu. E-veidlapu apstrādei paredzēto TED lietotņu agrīnas versijas tiks augšupielādētas šajā vietnē, kolīdz tās būs pieejamas.