Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Jak uzyskać status TED eSender

Podmioty TED eSender

Urząd Publikacji udostępnia aplikacje służące do gromadzenia, zatwierdzania, przetwarzania, wizualizacji i rozpowszechniania standardowych formularzy zamówień publicznych takich jak:

Do 24 października 2023 r. podmioty TED eSender mogą korzystać z aplikacji eSentool do wysyłania ustrukturyzowanych plików XML zgodnych z obecnym schematem TED i regułami walidacyjnymi. Aby uzyskać status podmiotu TED eSender, musisz przejść procedurę kwalifikacyjną, która została dokładnie opisana w obszarze roboczym TED eSenders.

Od 14 listopada 2022 r. podmioty TED eSender mogą korzystać z aplikacji eNotices2 na potrzeby przesyłania Urzędowi Publikacji e-formularzy. Aplikacja eNotices2 zastąpi obecnie używane aplikacje, tj. eNotices i eSentool. Ogłoszenia muszą być składane i zarządzane przez interfejs użytkownika web lub przez interfejs programowania aplikacji TED (API). Informacje o korzystaniu z API TED są dostępne na stronie: https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Urząd Publikacji opracowuje wersję aplikacji do wglądu, która umożliwia podmiotom eSender i innym zainteresowanym użytkownikom uzyskać z wyprzedzeniem dostęp do nowego środowiska. Pierwsze wersje aplikacji TED do obsługi e-formularzy będą zamieszczane na tej stronie w miarę ich dostępności.