Oficiálne webové stránky Európskej únie

184728-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu