Oficiálne webové stránky Európskej únie

200684-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu