Oficiálne webové stránky Európskej únie

202243-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu