Oficiálne webové stránky Európskej únie

23889-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu