Oficiálne webové stránky Európskej únie

285074-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu