Oficiálne webové stránky Európskej únie

285228-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu