Oficiálne webové stránky Európskej únie

336800-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu