Oficiálne webové stránky Európskej únie

725310-2023 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu