Oficiálne webové stránky Európskej únie

90295-2024 - Predbežné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu