Oficiálne webové stránky Európskej únie

Ako získať status TED eSender

Ako TED eSender

Úrad pre publikácie poskytuje niekoľko aplikácií na účely získavania, validácie, spracúvania, vizualizácie a šírenia štandardných formulárov verejného obstarávania, a to:

Do 24. októbra 2023 môžu používatelia systému TED eSender používať aplikáciu eSentool na odosielanie štruktúrovaných súborov XML, ktoré sú v súlade so súčasnou schémou TED a pravidlami validácie. Ak sa chcete stať používateľom systému TED eSender, musíte sa zúčastniť na kvalifikačnom postupe a úspešne ho absolvovať. Kompletné vysvetlenie sa nachádza v rámci pracovného priestoru TED eSenders.

Od 14. novembra 2022 môžu používatelia systému TED eSender používať aplikáciu eNotices2 na odosielanie elektronických formulárov Úradu pre publikácie. Aplikácia eNotices2 nahradí v súčasnosti používané aplikácie, t. j. eNotices a eSentool. Oznámenia sa musia predkladať a spravovať prostredníctvom webového používateľského rozhrania alebo prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API) TED. Informácie o tom, ako používať rozhranie TED API, sú k dispozícii na adrese https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Úrad pre publikácie vypracoval náhľadové prostredia, ktoré umožňujú používateľom systému TED eSender a zainteresovaným stranám skorý prístup. Prvé verzie aplikácií TED na spracúvanie elektronických formulárov budú nahraté na túto stránku hneď ako budú k dispozícii.