130595-2024 - Förhandsmeddelande om direkttilldelning