171006-2024 - Förhandsmeddelande om direkttilldelning