172746-2024 - Förhandsmeddelande om direkttilldelning