201027-2024 - Förhandsmeddelande om direkttilldelning