207351-2024 - Förhandsmeddelande om direkttilldelning