Så blir du eSender för TED

Hur man blir en eSender för TED

Publikationsbyrån har flera applikationer för att samla in, validera, behandla, visualisera och sprida standardformulär för offentlig upphandling dvs.

Fram till den 24 oktober 2023 kan du som eSender använda eSentool-applikationen för att skicka strukturerade xml-filer som motsvarar det aktuella TED-schemat och gällande valideringsregler. För att bli en eSender för TED måste du följa och godkännas i ett kvalificeringsförfarande, som förklaras grundligt på TED:s wiki för eSender.

Från och med den 14 november 2022 kan TED:s eSenders använda eNotices2-applikation för att skicka eForms till publikationsbyrån. eNotices2 ersätter de applikationer som används nu, dvs. eNotices och eSentool. Meddelanden måste skickas och hanteras via webbanvändargränssnittet eller via TED:s programmeringsgränssnitt (API). Läs mer om hur du använder TED:s API

Publikationsbyrån har tagit fram testmiljöer så att eSenders och andra aktörer kan testa olika funktioner i förväg. Tidiga versioner av TED:s applikationer för att behandla eForms kommer att laddas upp på den här webbplatsen så fort de är tillgängliga.